Stemmeoptælling er den procedure efter et politisk valg, hvor det afgøres, hvilke partier og personer, der har opnået valg. Begrebet ses sjældnere anvendt i forbindelse med registrering af stemmer ved konkurrencer, f.eks. sms-stemmerne i X Factor-konkurrencen.

Politiske valg redigér

Politiske valg opgøres normalt ved en 1. optælling umiddelbart efter valghandlingen. [1] Herefter foretages en kontrol, betegnet fintælling, som skal sikre, at stemmerne er korrekt registrerede. En valgbestyrelse eller anden udpeget myndighed afgør, om valget er endeligt. [2]

Danske folketingsvalg afholdes og optælles efter reglerne i lov om valg til Folketinget. [3]

Referencer redigér

  1. ^ I lande med en svag infrastruktur, fx Afghanistan kan denne optælling dog strække sig over flere uger.
  2. ^ I USA kan domstolene afgøre tvivl om stemmeoptælling, jf. højesteret – afgørelsen af udfaldet af valget i Florida efter valget i 2001
  3. ^ Jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004, samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udstedt i henhold til loven, herunder Vejledning om afholdelse af Folketingssvalg