Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

tidl. dansk styrelse

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (tidligere blot SU-Styrelsen) var en dansk styrelse under Undervisningsministeriet, der sammen med de gymnasiale og videregående uddannelsesinstitutioner administrerede Statens Uddannelsesstøtte.

Styrelsen administrerede loven om Statens Uddannelsesstøtte og tildelte stipendier, studielån og slutlån til uddannelsessøgende over 18 år, der er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse. Derudover administrerede styrelsen lov om statens voksenuddannelsesstøtte, tildelte specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, frie grundskoler og (som forsøg) arbejdsmarkedsuddannelser. Endelig rådgav styrelsen ministeren og forbereder lovgivning på uddannelsesstøtteområdet.

Som følge af en strukturændring blev styrelsen nedlagt i marts 2011 og områderne blev overflyttet til Afdelingen for Uddannelsesstøtte under Uddannelsesstyrelsen.

Eksterne henvisninger redigér

 Denne artikel er mærket geografiske koordinater mangler og der er defineret et hovedkvarter
Pt. kan skabelonen, som sættes denne besked, ikke håndtere geografiske koordinater på et hovedkvarter. Men der arbejdes på sagen. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.