Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Forening (SSF) blev stiftet som Den Slesvigske Forening 26. juni 1920 i Flensborg.[1] Foreningens formål er at støtte og fremme dansk sprog og kultur i Sydslesvig. Foreningen har i dag omtrent 14.000 medlemmer. Endvidere er 25 foreninger tilsluttet Sydslesvigsk Forening.

Flag brugt af foreningen på Flensborghus
Paludanushuset i Frederiksstad
Danevirke Museum ved Slesvig
Sydslesvigflag fra 1950

Foreningen driver flere forsamlingshuse og Danevirke Museum ved Slesvig by. Blandt forsamlingshusene kan nævnes Flensborghus, Husumhus, Slesvighus, Ansgarhuset samt kulturhuset Skipperhus i Tønning, som også fungerer som lejrskole. Indtil 1948, da Sydslesvigsk Vælgerforening så dagens lys, var SSF også politisk aktiv. Foreningen samarbejder med andre europæiske mindretalsorganisationer, især gennem FUEV.

Den første weekend i juni arrangerer foreningen hvert år de danske årsmøder. Årsmøderne omfatter godt 40 møder fredag og lørdag, og tre store friluftsmøder i Slesvig, Flensborg og på vestkysten om søndagen. Hvert år i december udgives Sydslesvigsk Årbog.

Foreningens største udmærkelse er tildelingen af SSF's guldnål, som blev indstiftet i 1965, og som er blevet givet som hædersbevis til følgende: Samuel Münchow, Kristiane Fischer, Nis Petersen, Ivar Callø, Ludvig Hansen, Johannes Petersen, Christian Mahler, Svend Johannsen, Tage Jessen, Jacob Kronika, Ernst Vollertsen, Ernst Meyer, dr. Helmuth Christensen, Carl Christiansen, Johann Mikkelsen, Elva Thorup Nielsen, Manfred Asmussen, Heinrich Schultz.

Lars Erik Bethge var SSF's kommunikationschef indtil 1. februar 2020, hvor han afløstes af Rasmus Meyer.[2]

redigér
Den kulturelle forening Den politiske forening
Dansk Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Vælgerforening
SSF SSV
Tysk Südschleswigscher Verein Südschleswigscher Wählerverband
SSV SSW
Nyere
fællesbetegnelse
SSF SSW

Forkortelsen SSV betegner i dansksproget tekst Sydslesvigsk Vælgerforening og i tysksproget tekst Südschleswigscher Verein; men da dette ofte har kunnet føre til misforståelser, er det blevet almindeligt på begge sprog at bruge forkortelsen SSF om Sydslesvigsk Forening = Südschleswigscher Verein og SSW om Sydslesvigsk Vælgerforening = Südschleswigscher Wählerverband.

Medlemstal

redigér
År Flensborg Flensborg Amt Sydtønder Amt Slesvig Amt Husum Amt Ejdersted Egernførde Amt Rendsborg Amt Foriing for
nationale Friiske
I alt
1950 26.777 6.490 3.660 11.564 4.943 2.431 4.511 3.092 4.497 67.965
1955 18.129 4.400 2.214 6.878 2.970 1.526 2.278 1.586 2.657 42.638
1960 14.293 3.800 1.946 5.059 1.409 1.256 1.579 1.091 1.748 32.199
1965 12.066 3.406 1.821 4.080 1.240 1.083 1.280 825 1.388 27.189
1970 9.904 3.286 1.528 3.384 1.146 827 1.042 537 1.192 22.846
1975 9.453 3.366 1.277 2.844 1.153 718 1.465 se note 1.144 21.420
1980 9.598 3.774 1.253 2.637 1.152 609 1.374 se note 1.024 21.421

note: 1975 og 1980: Egernførde + Rendsborg Amter under et
kilde: Sydslesvigsk årbog 1980-81; Nr. 21, 1981; s. 31

Formænd for SSF

redigér

Generalsekretærer for SSF

redigér
 • 1924-1926 Jacob Kronika
 • 1926-1931 vakant[4]
 • 1932-1939 Frederik Petersen
 • 1939-1945 vakant
 • 1945-1956 Frants Thygesen
 • 1956-1982 Hans Ronald Jørgensen
 • 1982-1989 Karl Kring (1924-2023)
 • 1989-1990 Ernst Ballowitz
 • 1990 0000 Marianne Wullf (konstitueret)
 • 1990-2000 Gert Wiencke
 • 2001-0000 Jens A. Christiansen

Forbundsdagsmedlem

redigér

Repræsentanter i Bonn

redigér

Mindretalssekretær i Berlin

redigér
 • 2005-2012 Thede Boysen

Referencer

redigér
 1. ^ Sydslesvig kort fortalt 2020, side 18, udgivet af Sydslesvigsk Forening.
 2. ^ https://syfo.de/facebook/post/100829723304362-2616738265046816
 3. ^ https://syfo.de/news/detail/gitte-hougaard-werner-staar-i-spidsen-for-ssf
 4. ^ 100-årslisten i Flensborg Avis 20. april 2024, side 21. https://www.e-pages.dk/flensborgavis/47563/ (for abonenter).

Litteratur

redigér
 • SSW Det danske mindretals politiske historie 1945-2014. Af Martin Klatt og Jørgen Kühl. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg. ISBN 978-87-92994-17-2
 • Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW 1948-2023 - Det danske mindretals politiske historie i Slesvig-Holsten. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg 2023. ISBN 978-87-92994-34-9.

Eksterne henvisninger

redigér