Termografi

Termografisk billede af to bygninger; en traditionel bygning t.v. og en bygning med passivt design t.h. Billedet illustrerer bygningernes varmetab.

Termografi er en måde at udføre temperaturmålinger på ved hjælp af varmestråling. Varmestråling er infrarød stråling. Termografi udføres med infrarøde termografiske kameras som virker efter samme princip som et infrarøde øretermometer blot med mange punkter der opbygger et billede.

Et termografisk billede bliver farvelagt med farver efter hvor høj temperaturen er i hvert punkt. Termografisten kan selv bestemme hvilket temperaturinterval hver farve skal have.

Termografiske billeder er særligt i dag i Danmark kendt fra bygningstermografi hvor de bruges til at undersøge varmetab i huse. Hyppigt anvendes de også til elektriske installation, maskiner og andre industriinstallationer for at undgå fejl og brand. I lægevidenskaben har teknikken også fundet indpas dog med sin begrænsning af kun at kunne se overflade temperaturen og ikke hvad der foregår inden i os.

At udføre korrekte målinger med et infrarød kamera kræver kendskab til varmestrålings teori, de bølger der måles. Der tales om elektromagnetisk stråling i bølgelængde 0,7µm til 1000µm (1000µm=1mm). De fleste termografiskes kameraer måler dog kun i intervallet 8-14µm. Dette specifikke område er valg af flere grunde; atmosfæren er "gennemsigtig" for denne bølgelænge og der er den største strålingsmængde i de typiske temperaturområder der måles i. Synligt lys er også elektromagnetiske bølger bare med en kortere bølgelænge hvilket i et vist omfang ændre opførelse, f.eks. kan vi se gennem et vindue, men det termiske kamera (8-14µm) kan ikke.

ReferencerRediger

  • Kursusmateriale: Termografikursus, ASNT Level 1, Rohde Consulting (Rohde Consulting)