Territorial integritet

Territorial integritet er et princip i folkeretten, der omhandler, at en stat ikke bør forsøge at fremme løvrivelsesbevægelser, eller at fremme grænseændringer i andre stater. Den territoriale integritet er et landområdes, en stats garanterede ukrænkelighed.

Se ogsåRediger

 Denne artikel er for kort
Dette opslag er for kort og indeholder for lidt formatering. Det bør snarest muligt udvides til en artikel eller indskrives i en eksisterende artikel.
Husk at fjerne skabelonen hvis opslaget udvides.