Tidslinje for den franske revolution

Tidslinje for Den franske revolution

1789

5. maj: Stænderforsamling indkaldt af kong Ludvig 16. til drøftelse af landets problemer træder sammen.
17. juni: De borgerlige medlemmer af stænderforsamlingen erklærer sig for Nationalforsamling.
20. juni: Nationalforsamlingen aflægger Boldhuseden og nægter at skilles før en forfatning er sikret.
27. juni: Kongen accepterer stændernes samvirke.
14. juli: Stormen på Bastillen.
4-5. august: Alle privilegier afskaffes officielt.
27. august: Nationalforsamlingen vedtager Menneskerettighedserklæringen af 1789.
5. oktober: Folketoget til Versailles, kongefamilien tvinges til at bo i slottet Tuilerierne, Paris.
2. november: Staten inddrager kirkegodserne.
December: Assignater (værdipapirer mod sikkerhed i kirkegodser) indføres.
22. december: En valglov vedtages, dog ikke med almindelig stemmeret.


1790

Januar: Ny regional inddeling af landet indføres, departementer oprettes.
12. juli: Ny kirkeforfatning, gejstligheden underordnes staten.
14. juli: Første årsfest for Bastillens fald (Bastilledagen) afholdes.


1791

Juni: Kongefamilien forsøger flugt, men fanges og holdes under observation.
27. august: Østrig og Preussen vedtager Pillnitz-deklarationen til støtte for den franske kongefamilie, hvilket i Frankrig betragtes som en indirekte angrebstrussel.
21. september: Det nyvalgte franske konvent (parlament) mødes første gang.
November: Den første forfatning indføres.


1792

Marts: Girondinpartiet under Jean-Marie Roland danner regering og arbejder for krig mod Østrig.
20. april: Frankrig erklærer Østrig og Preussen krig, Revolutionskrigene begynder dermed.
11. april: Den første guillotine rejses i Paris.
13. juni: Girondinregeringen træder tilbage efter konflikt med kongen.
11. juli: Nationalkonventet erklærer undtagelsestilstand ("Fædrelandet i fare").
25. juli: En advarsel fra de fremrykkende tyske styrker til pariserne mod at antaste kongefamilien; den opfattes i Frankrig som bevis for kongens sympati for fjenden.
10. august: Stormen på Tuilerierne, kongefamilien tages til fange.
12. august: Feuillanternes klub bliver opløst og arrestordre udstedes på 841 af dens medlemmer. 2.-6. september: Septembermyrderierne i Paris.
20. september: Kampen ved Valmy, den preussiske hær opgiver angreb på Paris.
22. september: Frankrig bliver republik.


1793

21. januar: Ludvig 16. henrettes.
1. februar: Frankrig erklærer England krig.
7. marts: Frankrig erklærer Spanien krig.
Marts: Stor antirevolutionær opstand i Vendée (nedkæmpes 1794).
10. marts: Revolutionsdomstolen oprettes.
18. marts: Fransk nederlag ved Neerwinden.
6. april: Velfærdsudvalget oprettes med Robespierre som leder.
3. juni: Emigranternes godser sælges officielt på auktion.
13. juli: Revolutionslederen Marat myrdes.
23. august: Der foretages massemobilisering af alle mænd til hæren.
27. august: Engelsk-spanske styrker besætter havnebyen Toulon (fordrives december).
5. oktober: Revolutionskalenderen indføres (afskaffet 1806).
5. september: Konventet accepterer officielt anvendelsen af terror.
16. oktober: Eksdronning Marie-Antoinette henrettes.
31. oktober: Størsteparten af Girondinernes ledere henrettes.


1794

24. marts: Journalisten Jacques René Hébert og hans tilhængere henrettes.
5. april: Georges-Jacques Danton henrettes, Robespierre herefter landets reelle leder
10. juni: En ny terrorlov ophæver reelt al retsorden.
26. juni: Fransk sejr i slaget ved Fleurus.
27. juli: Robespierre styrtes, henrettes næste dag.
Efterår: fangne jakobinere lynches i stort tal.


1795

Januar: Hele Holland erobres ved fransk lynoffensiv.
5. april: Preussen trækker sig ud af krigen (Basel-freden).
Juni: Nyt oprør i Vendée efter engelsk landgang, nedkæmpes i løbet af året. Hungeropstand i Paris.
22. juli: Spanien trækker sig ud af krigen (2. baselfred).
5. oktober: Royalistisk opstand i Paris (Vendemiaire-kuppet) slås ned.
27. oktober: Direktoriet indføres, Barras ledende mand.


1796

Marts: Napoleon Bonaparte begynder sejrrigt felttog mod østrigerne i Italien.
Oktober: Spanien går atter ind i krigen på fransk side.


1797

27. maj: Socialisten Babeuf henrettes efter mislykket sammensværgelse.
4. september: Barras tager diktatorisk magt ved statskup.
27. oktober: Østrig trækker sig ud af krigen (Campo Formio-freden).


1798

Marts: Schweiz erobres efter fransk angreb, omdannes til fransk lydstat, ("Helvetiske Republik").
Sommer: Bonaparte foretager felttog til Egypten (vender tilbage oktober 1799).
Juni: Mislykket fransk invasionsforsøg i Irland.
24. december: Den 2. koalition mod Frankrig (England-Rusland, senere også bl.a. Østrig) dannes.


1799

Juni-september Russisk angreb i Schweiz afværges af franske styrker.
9. november: Brumairekuppet, Bonaparte tager magten. Hermed er den egentlige revolutionsudvikling til ende.