Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (forkortet TET) er et kontrolorgan der fungerer politisk uafhængigt. Tilsynet har ansvaret for at føre kontrol med de danske efterretningstjenester, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) samt Center for Cybersikkerhed (CFCS) og sikre at disse arbejder indenfor lovens og deres mandaters rammer. Udvalget erstattede 1. januar 2014 Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester (Wamberg-udvalget) der siden 1964 havde udøvet kontrol med efterretningstjenesterne.

Udvalget består af 5 medlemmer udpeget af justitsministeren i samarbejde med forsvarsministeren. Formanden bliver udpeget efter indstilling fra Østre og Vestre landsret og skal være uddannet landsdommer mens de resterende medlemmer bliver valgt i samarbejde med de siddende medlemmer af udvalget. Udvalgets medlemmer er udpeget i perioder på 2-4 år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år.

Underlagt tilsynet er et mindre sekretariat der kun står til ansvar overfor tilsynet.

Kontroludvalget udgiver årligt en redegørelse der belyser efterretningstjenesternes virksomhed i forhold til lovgivningen.

OpgaverRediger

Tilsynets vigtigste opgaver er at PET og FE følger de love og bestemmelser der er relevante for efterretningstjenesterne, her tænkes især på:

  • Måden efterretninger fremskaffes.
  • Intern behandling af efterretninger, blandt andet opbevaring og tidsfrister for sletning af personoplysninger.
  • Videreformidling af oplysninger til eksterne samarbejdspartnere.
  • Forbuddet mod at indhente oplysninger på personer der er fysisk hjemhørende i Danmark hjemhørende udelukkende på baggrund af disses lovlige politiske aktiviteter.
  • Følger op på klager fra personer der mener at efterretningstjenesterne uberettiget indhenter oplysninger om pågældende (indirekte aktindsigt).
  • Indgreb i meddelelseshemmeligheden.

MedlemmerneRediger

Følgende er medlemmer af tilsynet pr. 1. januar 2018:

Tidligere medlemmer af tilsynet

Eksterne henvisningerRediger

www.tet.dk - Tilsynets hjemmeside