Åbn hovedmenuen
Eksempel på en funktionsgenerator.
Firkant signal over tid øverst - og over frekvens nederst. Trinvis med flere og flere overtonefrekvenser (grøn).
Savtak signal over tid øverst - og over frekvens nederst.
Sinus signal over tid.
Trekant signal over tid (rød). Trinvis med flere og flere overtonefrekvenser (sort).

En signalgenerator (også specialiserede til lavfrekvens tonegenerator eller funktionsgenerator) er et apparat, der bruges indenfor elektronikken til at levere "prøve-signaler" når man udvikler eller reparerer et elektronisk kredsløb. Signalet leveres typisk gennem et BNC-stik, og ved hjælp af betjeningsknapper kan man trinløst justere hvilken amplitude og frekvens signalet skal have.

TonegeneratorRediger

Tonegeneratorer med et sinusformet signal, ligger i det hørbare område (20Hz – 20kHz), og er normalt kompatibelt med en belastningsimpedans på 600Ω (ohm), som er den impedans studieudstyr normalt benytter.

FunktionsgeneratorRediger

Tonegeneratorer til lavfrekvens-formål har gerne en omskifter, hvor man kan vælge imellem forskellige signaler og kaldes så en funktionsgenerator:

  • Firkant: Spændingen skifter i regelmæssige, pludselige spring mellem to faste spændingsniveauer. Puls/pauseforholdet kan evt. varieres, så spændingen antager den ene værdi i længere tid end den anden.
  • Savtak: Signalspændingen springer mere eller mindre øjeblikkeligt til et bestemt startniveau, og stiger eller falder så lineært og gradvist over tid, indtil den igen springer hurtigt til startniveauet
  • Sinus: Signalspændingen svinger harmonisk mellem positive og negative spændinger
  • Trekant: Signalspændingen skiftevis stiger og falder lineært med tiden.

Se ogsåRediger