Listning af tal - fra 1 trillion til 100 kvadrilliarder

<< 1 trillion 10 trillioner 100 trillioner 1 trilliard 10 trilliarder 100 trilliarder 1 kvadrillion 10 kvadrillioner 100 kvadrillioner 1 kvadrilliard 10 kvadriliarder 100 kvadrilliarder >>


Kardinaltal 1.000.000.000.000.000.000
trillion
Ordinaltal 1.000.000.000.000.000.000.
Faktorer 218x 518
Romertal
Binær værdi 1101111000001011011010110011101001110110010000000000000000002
Hexadecimal værdi de0b6b3a764000016
Base 36 værdi 7LIEEXZX4KWS36

En trillion er på dansk tallet for en milliard milliarder, dvs. 1018 = 1.000.000.000.000.000.000.

SI-præfikset E for exa angiver en trillion.

I amerikansk terminologi er en trillion lig med en million millioner, som på dansk kaldes en billion. En million millioner er 1012 = 1.000.000.000.000. Tilsvarende vil en dansk trillion blive kaldt en kvintillion på amerikansk. Se også Den lange og den korte skala for store tal.

En logisk huskeregel på det danske tal-system er, at en BI-llion er en dobbelt-million, altså 2 x 6 nuller.

En TRI-llion er en trippel-million, altså 3 x 6 nuller.

En KVADRI-llion er på den måde en firdobbelt-million, altså 4 x 6 nuller og såfremdeles.

Infoboks uden skabelon
Denne artikel har en infoboks dannet af en tabel eller tilsvarende.