Listning af tal - fra 1 million til 100 billiarder

<< 1 million 10 millioner 100 millioner 1 milliard 10 milliarder 100 milliarder 1 billion 10 billioner 100 billioner 1 billiard 10 billiarder 100 billiarder >>


En million (forkortes mio.) er tallet for tusind tusinder = 106 = 1.000.000 og dermed det tal, der efterfølger 999.999 og som bliver efterfulgt af 1.000.001.

1000000
Kardinaltal1.000.000
Million
Ordinaltal1.000.000.
Faktoriseret
RomertalM
Binærtal111101000010010000002
HexadecimaltalF424016
Visualisering af beføjelser på ti fra 1 til 1 million

SI-præfikset M for mega angiver en million.

Udvalgte 7-cifrede tal 1.000.000–9.999.999

redigér