Åbn hovedmenuen

Tryggevælde Å er en ca. 35 km lang å, der starter ved Dalby (hvor åen starter fra Freerslev Å), og slutter ved Strøby Egede på Syd-Øst Sjælland, lidt syd for Køge.

Åen løber igennem eller forbi: Valløby, Strøby, Varpelev, Hårlev, Karise, og derefter Dalby.

Tryggevælde Å anses for at udgøre den nordlige grænsen imellem halvøen Stevns og det øvrige Sjælland.

I folkevisetraditionen skal man altid være varsom med at krydse vand og når man krydser Tryggevælde Å til Stevns udsætter man sig for fristelser fra Elverfolket.

Sydøst for Valøby ligger Elbækengen, hvor Danmarks Naturfond i 2006 købte et område, med det formål at bevare et af Danmarks mest værdifulde ektremrigkær, et lysåbent fugtigbundsområde, hvor vandet kommer fra grundvand og hvor jordbunden i dele af året er helt vandmættet, hvilket giver vækstbetingelser for et meget varieret plante- og dyreliv.

Eksterne kilder og henvisningerRediger