Tutein [ty'tæŋ] er en oprindelig slægt fra Mannheim. I Danmark er den mest kendte person Peter Tutein (1726-1799) kom til København, hvor han oparbejdede en betydelig forretning, bl.a. med sukker, og samtidig drev forskellig industriel virksomhed.

Hans søn, etatsråd Friederich Johan Tutein (1757-1853), fortsatte forretningen og nød stor anseelse. Som protest mod Tysklands optræden i 1848 nedlagde han sit prøjsiske generalkonsulat. Blandt sidstnævntes sønner skal nævnes etatsråd Friederich Wilhelm Tutein til Edelgave (1791-1867) og hofjægermester Peter Adolph Tutein (1797-1885), der var fader til Folketingsmand Frederik Christian Ferdinand Tutein (1830-1912). F.W. Tuteins søn, Frederik Giuseppe Gustav Tutein (1825-1920), ejede Edelgave og opførte Gurrehus.

Friederich Johan Tutein (1757-1853) var også fader til vicekonsul og grosserer Ferdinand Tutein (1788-1880), som var fader til vicekonsul og direktør William Axel Tutein (1829-1901), som var fader til Ferdinand Tutein (1861-1931), som ejede Ørsholt.

To af ovennævnte P. Tuteins brodersønner, Diderich Tutein (1751-1827) og Peter Tutein (1752-1828), flyttede ligeledes til København, hvor de begge løste borgerskab som grosserere.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.