Vadefugle

(Omdirigeret fra Vadefugl)

Vadefugle er en gruppe af mågevadefugle, som består af fugle, der oftest søger deres føde ved kysterne eller andre vådområder. Mange vadefugle har lange ben og lange næb. De blev tidligere samlet i en enkelt underorden af mågevadefuglene kaldet Charadrii, men nyere undersøgelser har betydet, at de nu deles op i flere grupper [1].

Vadefugle
Hjejle Pluvialis apricaria
Hjejle Pluvialis apricaria
Videnskabelig klassifikation
RigeAnimalia (Dyr)
RækkeChordata (Chordater)
KlasseAves (Fugle)
OrdenCharadriiformes (partim)
Hjælp til læsning af taksobokse

De mange lavvandede kyster i Danmark giver gode betingelser for vadefugle. De kan derfor ses i store flokke, især om efteråret, når de er på vej mod syd fra deres yngleområder i bl.a. det nordlige Skandinavien.

Som ynglefugle i Danmark blev vadefuglene begunstiget gennem landbrugets etablering af enge som græsningsarealer op gennem jernalderen, vikingetiden og middelalderen vha. høslæt og moderat dræning. Inden for de sidste århundreder er dræningen dog blevet så effektiv, at engene har kunnet udnyttes til korndyrkning, hvilket har betydet en stor nedgang i antallet af ynglende vadefugle [2].

De fleste vadefugle lægger kun 4 æg i det ene årlige kuld. Derfor har de været sårbare overfor jagt. Grundet fredning og indføring af jagttider er mange vadefuglearter gået frem siden begyndelsen af 1900-tallet. Siden 2004 har der i Danmark kun været jagttid på dobbeltbekkasin og skovsneppe [3][4].

Strandskade
Sandløbere
Dobbeltbekkasiner
Mudderklire (foto: Ken Billington)
Hvidklire og Rødben


  1. ^ John H. Boyd, Florida International University Taxonomy in Flux
  2. ^ Hans Meltofte, Jon Fjeldså, Fuglene i Danmark, Gyldendal, 2002. Anden udg. side 288. ISBN 8700484466.
  3. ^ "Uddrag af Faglig rapport fra DMU nr. 742, 2009 – Vildtbestande og jagttider i Danmark". Arkiveret fra originalen 11. december 2011. Hentet 10. november 2012.
  4. ^ Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
  • Hans Meltofte, Jon Fjeldså, Fuglene i Danmark, Gyldendal, 2002. ISBN 8700484466.