Åbn hovedmenuen

Vakuumpermittiviteten, ε0, er en fysisk konstant indenfor elektrostatikken, og beskriver den absolutte dielektriske permittivitet i vakuum.

FormelRediger

ε0=8,8541878⋅10-12 farad pr. meter [F·m-1]

Eksempel på anvendelse af konstantenRediger

Konstanten indgår blandt andet i Maxwells' 4. ligning, også kaldet Gauss' teorem:

ΦE= Q/ε0 [V/m]