Vandkraft

energi fra strømmende vand

Ved vandkraft forstås den kraft eller energi, som strømmende og/eller faldende vand udøver. Vandkraft har historisk blandt andet været anvendt i vandmøller til kornmaling og i fabrikker til anden vareforædlingsvirksomhed. Moderne teknologi (det vil sige fra det 20. århundrede) har bevirket, at vandkraft nu anvendes i turbiner til fremstilling af elektricitet i vandkraftværker. Endvidere har man udviklet måder at anvende andre former for vandkraft så som bølgeenergi, tidevandsenergi og saltkraft (ved blanding af ferskvand og saltvand)

Krasnojarsk-vandkraftværket, 29. juli 2006. Tågen opstår fordi alle seks porte er åbne for at lette vandtrykket på dæmningen.

Se også

redigér
redigér
 
Wikimedia Commons har medier relateret til: