Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Ventilation er flytning af luft udefra en bygning til indenfor, eller luft indefra og ud, hvormed i begge tilfælde den indendørs luft erstattes af ny. Flytning af luft mellem indendørs rum, kaldes luftoverførsel.

Effekt af kraftig ventilation
ventilationsskakte på Langkær Gymnasium.

Naturlig ventilation kontra mekanisk ventilation

redigér

Ventilation kan enten foregå naturligt eller mekanisk. I modsætning til mekanisk ventilation via elektrisk drevne ventilatorer, foregår naturlig ventilation via vindens kraft og via den naturlige opdrft af varme luftmasser.

Naturlig ventilation udnyttes traditionelt ved brug af skorstene og ventilationskanaler i selve bygningskroppen, eller via ventilationsklapper og vinduesåbninger i bygningers tag eller facader. På den måde kan den "brugte" luft strømme ud af bygninger af sig selv.

Naturlig ventilation

redigér

Begrebet naturlig ventilation har siden 1980'erne fået en ny betydning, og forbindes i dag oftest med ny grøn teknologi i kontor- og institutionsbygninger, som kan skaffe et godt indeklima uden at benytte traditionelle energikrævende ventilationsanlæg:

Naturlig ventilation fungerer ved at regulere åbningen af vinduerne i en bygning baseret på input fra sensorer, der måler luftkvaliteten i bygningen målt ved temperatur og CO2 niveauer; i relation til udendørs faktorer som temperatur, vindretning og vindstyrke.

Naturlig ventilation i Danmark

redigér

Danmark er førende indenfor udbredelsen af naturlig ventilation, hvor specielle kompetencer er udviklet i samarbejde mellem universiteter og private virksomheder.

Der er i dag en række bygninger med naturlig ventilation, for eksempel IT-Universitetet, DR-byen, NCCs hovedsæde, Brædstrup Rådhus, Hundige Lilleskole, Holsted Kirke ved Næstved samt en række andre skoler, institutioner og kontorbygninger landet over.

Naturlig ventilation i resten af verden

redigér

Teknologien er i disse år, 2007, ved at vinde indpas i Norden og i Storbritannien, som standarden for ventilation.

Røg- og brandventilation

redigér

Et specielt eksempel er røg- og brandventilation: Motorer eller mekanismer åbner automatisk lemme eller vinduer, så varm luft og specielt giftige/eksplosive røggasser i tilfælde af brand kan slippe ud af bygningen via de naturlige drivkræfter.

Se også

redigér


 Spire
Denne artikel om fysik er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.