Vest Stadil Fjord er beliggende i Ringkøbing Amt 5-20 km nord for Ringkøbing by. Området administreres af Naturstyrelsen. Siden 1950'erne og indtil 1990'erne var den nordlige del af fjorden afvandet og opdyrket. Staten opkøbte i 1994 en stor del af området, som i slutningen af 1990'erne blev naturgenoprettet. Området er både Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde, og er en del af Natura 2000- område nr. 66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord.

Fugletårnet ved Mellemdyb

Fugleliv redigér

Området er en vigtig yngle- og trækfuglelokalitet og er af international betydning for Kortnæbbet Gås, der forår og efterår raster med op til 25.000 fugle. Bramgås og Grågås raster ligeledes i området. På udvalgte marker fodres gæssene for at undgå markskader. I rørskovene omkring fjorden yngler bl.a. Rørhøg og Rørdrum.

Ramsarområde nummer tre redigér

Vest Stadil Fjord er sammen med Stadil Fjord udpeget til Ramsarområde – et beskyttet vådområde af international betydning.

Få kilometer mod syd ligger Ringkøbing Fjord, der er Ramsarområde nummer to.

Eksterne henvisninger redigér

Koordinater: 56°10′49.23″N 8°8′51.84″Ø / 56.1803417°N 8.1477333°Ø / 56.1803417; 8.1477333