Ramsarområde

vådområde beskyttet af Ramsarkonventionen

Ramsarområde er et internationalt beskyttet vådområde (naturreservat). For at beskytte de mest værdifulde vådområder blev der i 1971 indgået en international aftale (konvention) i Ramsar i Iran. Aftalen fik navnet Convention on Wetlands of International Importance, men kaldes som oftest kun for Ramsar-konventionen.

Fugleflok ved Vadehavet, der er udpeget som ramsarområde

Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes. Danmark tilsluttede sig konventionen i 1977, og indtil nu har 154 lande tilsluttet sig. Landene forpligter sig til at lægge vægt på bevarelse og samarbejde om beskyttelse af vådområder, og oprette Ramsarområder. Der er på verdensplan i alt udpeget 1650 Ramsarområder (marts 2007) med et areal på over 1,49 mio. km².

I Danmark er der udpeget 27 Ramsarområder, med et samlet areal på 7.400 km². De fleste findes i de lavvandede kystnære dele af de danske farvande.

Danske Ramsarområder

redigér

Se også

redigér

Eksterne kilder/henvisninger

redigér