Viborg Landsting var i middelalderen et af Danmarks tre hovedting. De to andre hovedting lå i Ringsted og Lund. Landstinget blev afløst af Landsoverretten for Nørrejylland i 1805.

Mindesten ved Viborg Domkirke

Før ca. 1550

redigér
  • Landstinget havde dømmende magt.
  • Landstinget havde lovgivende magt. Således blev Jyske Lov vedtaget af landstinget i 1241.
  • Landstinget skulle oprindeligt vælge konger. Senere skulle tinget bare hylde nye konger.
  • Landstinget kunne oprindeligt også træffe beslutning om krig og fred.

Efter ca. 1550

redigér

I 1700-tallet

redigér

Snapstinget i Viborg fungerede som en afdeling af Landstinget. Snapstinget kontrollerede bank- og kreditvæsen i Jylland. Snapstinget var også et almindeligt marked for bl.a. korn og stude.

På grund af Landstingets og Snapstingets virksomhed i Viborg kom den jyske adel og de nye borgerlige godsejere ofte til byen i 1700-tallet.

Se også

redigér