Vintergrøn-slægten

plantefamilie

Vintergrøn (Pyrola) el. sommerkonval er en slægt af små stedsegrønne urter der vokser på fattig jord. Den må ikke forveksles med slægten Singrøn (Vinca) der ofte, ukorrekt, betegnes Vintergrøn. Vintergrøn var tidligere placeret i sin egen Vintergrøn-familie (Pyrolaceae) men henregnes nu til Lyng-familien. Slægten er hjemmehørende i koldt tempereret og subarktisk/subalpint klima på den nordlige halvkugle.

Vintergrøn
Liden vintergrøn (Pyrola minor)
Liden vintergrøn (Pyrola minor)
Videnskabelig klassifikation
Rige Plantae (Planter)
Division Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Klasse Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden Ericales (Lyng-ordenen)
Familie Ericaceae (Lyng-familien)
Slægt Pyrola
Hjælp til læsning af taksobokse
Arter


Desuden er der tre andre arter i Lyng-familien der på dansk hedder Vintergrøn:

Beskrivelse redigér

Vintergrøn er små planter med en roset af runde, let læderagtige, stedsegrønne blade. Fra midten af rosetten står en blomsterstilk med en klase af små, hvide eller hvidlige klokkeformede blomster. Den præcise form og farve af blomsterne er med til at skelne mellem arterne. Planten breder sig langsomt vha. frø og underjordiske jordstængler.

Udbredelse redigér

Vintergrøn hører til på fattig, let fugtig, ofte sur eller sandet jord – i Danmark typisk på morbund. De fleste arter foretrækker vandrende skygge som findes f.eks. i Fyrre-skoven elller i skovbryn og langs skovveje og stier. Flere arter er almindelige i Norge, Sverige, Finland og Rusland men i Danmark er slægten relativt ualmindelig. Arter af Vintergrøn fandtes tidligere næsten udelukkende i klitplantager i Jylland og Nordsjælland, men arterne synes nu at sprede sig langsomt til andre skove.

Økologi redigér

Forekomster af Vintergrøn er ofte meget lokale. De kan forekomme i større bestande i et lille område og mangle helt i naboområder. Vintergrøn er afhængig af mykorrhiza (samliv med en svamp), men samlivet med svampen synes at være delvis parasitisk. Flere arter af Vintergrøn kan overleve uden fotosyntese (og dermed uden blade) og leve alene af samlivet med svampen. Væsentlige dele af denne mekanisme er dog endnu ikke fuldt forstået.


 Søsterprojekter med yderligere information: