Volgabulgarske rige

Det volga-bulgarske Rige var en historisk stat, som eksisterede fra 600-tallet til 1200-tallet i området omkring floderne Volga og Kama i det nuværende Rusland.

Der findes kun få samtidige skriftlige kilder om det volga-bulgarske rige, og størstedelen af kildematerialet om staten kommer fra arabiske, persiske og russiske kilder.

Volga-bulgarerne var efterfølgere til protobulgarerne, og var oprindelig af tyrkisk oprindelse. De kom til området under ledelse af khanen Kotrag, efter at være udvandret fra området omkring Azov, fra det, som ofte bliver benævnt Det storbulgarske rige. Volga-bulgarerne assimilerede sig sandsynligvis med lokalbefolkningen, som var af finsk-ugrisk og måske også tillige slavisk oprindelse. Volga-bulgarerne konverterede til islam i 922 efter missionsvirksomhed ved Ibn Foslan.

Det Volga-bulgarske rige var ingen stat i moderne forstand, men kan bedre betegnes som et halvnomadisk forbund. Volga-bulgarerne var sandsynligvis også delvis underlagt khazarerne. Det Volga-bulgarske rige havde mindst to byer, Bolgar og Suvar, som i vid udstrækning ernærede sig ved handel mellem finsk-ugriske og russiske grupper i nord og det Østromerske rige og Bagdad-kalifatet i syd.

I 1237 kom Det Volga-bulgarske rige under mongolernes kontrol, og kom senere med under Den Gyldne Horde. Senere blev området lagt under Kazan-khanatet, indtil dette blev indlemmet i Rusland i 1552. Dette førte til, at den Volga-bulgarske kultur gradvist blev assimileret med andre kulturer i området.

Eksterne henvisningerRediger