Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

HTML-farver er de farver, der angives med en sekscifret hexadecimal kode i HTML. Web-sikre farver er de farver, der med sikkerhed kan gengives i de forskellige browsere.

De 216 farver havde en vis betydning i slutning af 1990-erne, men i takt med udbredelsen af bedre grafikkort er de blevet mindre vigtige.

Paletten er simpelt opbygget. Der er tre farvekanaler: Rød, grøn og blå, Hver af disse går fra 0-255. Hvis alle kombinationer af disse tages giver det 16,8 mio. (256^3) farver. Det er upraktisk at have så mange forskellige farver, så man[hvem?] er blevet enige om at i nogle tilfælde, herunder på wikipedia, at nøjes med at holde sig indenfor 256 farver.[kilde mangler] Begrænsingen stammer fra tidligere tiders grafikkort, der kun kunne vise 256 farver. Nogle af de 256 farveslots var reserveret til rammer, standardgrafik og lignende. Af praktiske hensyn valgte man derfor at lave en opsplitning, der kommer tættest på 256 samtidigt med at være praktisk og enkelt. Med hexadecimal skrivning går nummeringen fra 0 til F. Hvis man deler hver grundfarver op i seks blokke får man 6*6*6=216 farver. Med størst mulig spredning giver det at mætningen af hver grundfarve bliver hhv. 0, 51, 102, 153, 204 og 255. Med hexadecimal skrivning bliver det 00, 33, 66, 99, CC og FF.

I praksis gemmes billeder med de 216 farver enten som GIF eller PNG. Det tredje udbredte grafikformat på WWW, JPEG, er tabsgivende og garanterer ikke uændrede farver.

216 såkaldte websikre farver (non-dithering colors):


FFFFFF FFCCFF FF99FF FF66FF FF33FF FF00FF
FFFFCC FFCCCC FF99CC FF66CC FF33CC FF00CC
FFFF99 FFCC99 FF9999 FF6699 FF3399 FF0099
FFFF66 FFCC66 FF9966 FF6666 FF3366 FF0066
FFFF33 FFCC33 FF9933 FF6633 FF3333 FF0033
FFFF00 FFCC00 FF9900 FF6600 FF3300 FF0000
CCFFFF CCCCFF CC99FF CC66FF CC33FF CC00FF
CCFFCC CCCCCC CC99CC CC66CC CC33CC CC00CC
CCFF99 CCCC99 CC9999 CC6699 CC3399 CC0099
CCFF66 CCCC66 CC9966 CC6666 CC3366 CC0066
CCFF33 CCCC33 CC9933 CC6633 CC3333 CC0033
CCFF00 CCCC00 CC9900 CC6600 CC3300 CC0000
99FFFF 99CCFF 9999FF 9966FF 9933FF 9900FF
99FFCC 99CCCC 9999CC 9966CC 9933CC 9900CC
99FF99 99CC99 999999 996699 993399 990099
99FF66 99CC66 999966 996666 993366 990066
99FF33 99CC33 999933 996633 993333 990033
99FF00 99CC00 999900 996600 993300 990000
66FFFF 66CCFF 6699FF 6666FF 6633FF 6600FF
66FFCC 66CCCC 6699CC 6666CC 6633CC 6600CC
66FF99 66CC99 669999 666699 663399 660099
66FF66 66CC66 669966 666666 663366 660066
66FF33 66CC33 669933 666633 663333 660033
66FF00 66CC00 669900 666600 663300 660000
33FFFF 33CCFF 3399FF 3366FF 3333FF 3300FF
33FFCC 33CCCC 3399CC 3366CC 3333CC 3300CC
33FF99 33CC99 339999 336699 333399 330099
33FF66 33CC66 339966 336666 333366 330066
33FF33 33CC33 339933 336633 333333 330033
33FF00 33CC00 339900 336600 333300 330000
00FFFF 00CCFF 0099FF 0066FF 0033FF 0000FF
00FFCC 00CCCC 0099CC 0066CC 0033CC 0000CC
00FF99 00CC99 009999 006699 003399 000099
00ff66 00cc66 009966 006666 003366 000066
00FF33 00CC33 009933 006633 003333 000033
00FF00 00CC00 009900 006600 003300 000000