I det følgende vil blive beskrevet skabeloner til at vise et lille billede af et flag eller anden information om et land.

Oversigter over de hidtil oprettede flag kan ses på følgende sider:

Nedenstående bemærkninger gælder kun de tre førstnævnte. De maritime flag har en anden opsætning.

Landet specificeres principielt ud fra den tre-cifrede landekode i henhold til ISO-standarden (ISO 3166-1), men der er oprettet en lang række alias-skabeloner, som tillader at opnå det samme ved at specificere landets normale, danske navn. Brugen af skabelonerne er vist nedenfor.

Bemærk, at flagene er de nugældende nationalflag. En del historiske flag indgår i flagsamlingen, men ikke alle. På Commons:Kategori:Flag kan yderligere flag muligvis findes.

For Olympiske lege gælder det, at IOC har sine egne landekoder, som pt. ikke kan benyttes her. Engelsk Wikipedia har udviklet tilsvarende skabeloner for IOC-flagene (se wikipedia:WikiProject Flag Template), som på et tidspunkt kan overføres hertil.

Eksempler på brug af flag-skabelonerne

Flag-skabeloner kan benyttes til at:

  • indsætte et flag alene (skabelonen flagikon)
  • indsætte et flag efterfulgt af landets navn (skabelonen flagland)
  • indsætte et flag efterfulgt af landets ISO-forkortelse.

Skabelon "flagikon"

med angivelse af landets ISO-kode eller alias-navn indsætter et lille flagikon alene:

Eksempel på visning Indsættes med Eller med brug af alias for landets navn
Sverige {{flagikon|SWE}}
Danmark - Brasilien {{flagikon|Danmark}} - {{flagikon|Brasilien}}

Ramme om flag Hvis flaget ønsket indsat med ramme omkring, benyttes Skabelon:Border til det, således: {{border|{{flagikon|RUS}}}} som giver:

Med ramme: Rusland

Uden ramme: Rusland

Skabelon "flagland"

med angivelse af landets ISO-kode eller alias-navn indsætter et lille flagikon efterfulgt af landets fulde navn (og wiki-henvisning til landeartiklen):

Eksempel på visning Indsættes med Eller med brug af alias for landets navn
Østrig Østrig-Norge Norge {{flagland|AUT}}-{{flagland|NOR}}
Østrig Østrig-Norge Norge {{flagland|Østrig}}-{{flagland|Norge}}

Skabelon "flag"

med angivelse af landets ISO-kode eller alias-navn indsætter et lille flagikon efterfulgt af landets trecifrede ISO-navn (og wiki-henvisning til landeartiklen):

Eksempel på visning Indsættes med Eller med brug af alias for landets navn
Sverige SWE-Armenien ARM {{flag|SWE}}-{{flag|ARM}}
Sverige Sverige-Armenien Armenien {{flag|Sverige}}-{{flag|Armenien}}