Wikipedia:Hvervekampagne/Lokalhistorie

People icon.svgDenne side beskriver et projekt på Wikipedia.
Projekterne på Wikipedia har til formål at samle og koordinere forbedringen eller oprettelsen af artikler inden for et bestemt område. Eventuelle diskussioner vedrørende projektet henvises til sidens diskussion.

Kampagnen overfor lokalhistoriske foreninger er igangsat, som et en konkret udløber af den danske Wikipedia's hvervekampagne. Endvidere er det et forsøg på at lave et kampagne-koncept, som forholdsvis nemt kan bruges overfor andre målgrupper.

Hele nedenstående forløbet skal selvfølgelig ses som et oplæg til fælles inspiration.

Hvorfor lokalhistorie ?Edit

 • Det er et område, hvor der endnu kun bliver bidraget i begrænset omfang på Wikipedia.
 • Det er et område, som i høj grad kan være med til at gøre Wikipedia til den danske Wikipedia.
 • Der er allerede etableret mange "skeletter", som kan bruges til at bygge artiklerne op omkring (Byer, sogne, kirker, herregårde)
 • Et sted skal der jo startes

MålgruppeEdit

Medlemmer af lokalhistoriske foreninger.

Bemærk at lokalhistoriske foreninger ofte har en formålsparagraf om at udbrede kendskabet til lokalhistorien.

Kontakten søges formidlet så direkte som muligt med de enkelte potentielle skribenter via lokalforeningen.

Den lidt "nemmere" kontakt til centrale organisationer som "Sammenslutningen af Lokalarkiver" [1] nedprioriteres i dette kampagnekoncept, idet:

 • Afstanden fra en central organisation til målgruppen af skribenter skønnes af være for lang.
 • Næsten alle centrale organisationer - med respekt for sig selv - vil have (eller have planer om) en central registrering, og kunne i den forbindelse opfatte Wikipedia som en "konkurrent".
 • Risikoen for at henvendelsen og dermed hele forarbejdet havner i papirkurven eller glemslen mindske, når der er mange forskellige modtagere.

Primær kontaktEdit

Målgruppen søges kontaktet via e-mail direkte til samtlige de lokalhistoriske foreninger, som vi kan finde kontaktoplysninger på.

Denne e-mail indeholder i hovedtræk følgende budskab.

1. Bedes videresendt til samtlige medlemmer.

2. Kort præsentation af Wikipedia.

3. Hjælp ønskes til mere lokalhistorie

4. Henvisning til eksempel på Wikipedia

5. Henvisning til ny midlertidig side - (Speciel velkomst omkring lokalhistorie på Wikipedia)

6. Tilsvarende tekst vedhæftes som PDF-fil til evt. udskrivning af pænt formateret skrivelse.

Sekundære midlerEdit

I " læsehøjde" på forsiden af Wikipedia placeres ny boks "Aktuelt på den danske Wikipedia" med følgende indhold:

1.1 "Vi ønsker mere lokalhistorie på Wikipedia....." (henvisning til ovennævnte nye midlertidige side).

Når vi når den mere fotogene årstid kunne følgende tilføjes:

1.2 "Skyd en kirke" (Gerne med en anden titel) - idet det jo også handler om lokalhistorie

1.3 "Fotografer dine lokale seværdigheder (vil ofte handle om lokalhistorie)

MålbarhedEdit

For nu at gøre det hele lidt målbar laves evt. en ny kategori (Lokalhistorie), hvor vi efterfølgende kan analyser lidt på nye artikler og se om det nyttede. (Andre ideer ?)

EvalueringEdit

Nyttede det ?

Skal der laves tilsvarende kampagner overfor andre målgruppe ?

Skal der ændres i kampagnekonceptet ?

Konkret tidsplan og bidragydereEdit

KontaktoplysningerEdit

Ny side på Wikipedia med kontaktoplysninger på lokalhistoriske foreninger (samt evt. andre relevante?), der skal kontaktes.

Færdig 1. november 2006

Hvem tager det første initiativ?
Hvem hjælper?

Skriftligt materialeEdit

 • E-mail/brev til lokalhistoriske foreninger
 • Ny midlertidig side (opbygges omkring e-mail-teksten - bare med flere henvisninger til hjælpesider)

Færdig 1. december 2006

Hvem tager det første initiativ?
Hvem hjælper?
 • Lhademmor - Hjælper da gerne til, hvis nogen udfatter nogle skitser at bygge videre på.

EksempelEdit

Ud fra at eksemplets magt er stærkt inspirerende henvises til en mellemstor købstad i Danmark, som vi har forsynet med en række links til lokale historier . Nogle af disse artikler må gerne være på et ikke alt for videnskabelig og nørdet niveau, da reaktionen også gerne må være: "Det kan jeg gøre ligeså godt.....eller bedre"). En kandidat til et eksempel kunne være Frederikshavn.

Færdig 1. januar 2007

Hvilken by ?
Hvem tager det første initiativ?
Hvem hjælper?

Kampagneboks på forsidenEdit

Færdig umiddelbart inden udsendelse af e-mails.

Hvem tager sig af det?
 • Lhademmor - Hvis jeg får lidt nærmere information om hvad der menes med "Kampagneboks" kan jeg da strikke lidt sammen.

Udsendelse af e-mailsEdit

Udsendes primo januar 2007

Tidspunktet er valgt ud fra følgende "logiske" tankerække: Lokalhistoriske foreninger er foreninger. Foreninger holder generalforsamlinger. Generalforsamlinger holdes ofte i vintermånederne. Hvis der ikke er mulighed for at videresende mailen direkte til medlemmerne, kunne det medfølgende brev forhåbentlig uddeles på generalforsamlingen.

Hvem tager sig af det?

EvalueringEdit

Medio marts 2007

Optimering af hjælpesiderEdit

Når vi nu inviter "gæster", skulle vi måske lige gennemgå vejledningerne i "receptionen", inden de kommer indenfor.

Er der behov for dette ?