Bliv redaktør

Wikipedia har ingen fast, betalt redaktion, men skabes derimod af frivillige bidragsydere. Hvis du kan skrive, kan også du være med her. Du behøver ingen hjælpemidler, de tekniske krav er minimale. Hvis du øjeblikkeligt vil i gang vil vi byde dig velkommen nybegynder.

Et udførligt og gennemarbejdet kursus om Wikipedia og hvordan man lærer den at kende, kan findes i vores guide, som forklarer læseren det vigtigste i syv nemme trin. Til guiden

Registrer dig

Fælles samarbejder

Kvalitetsoffensiven
Kvalitetsoffensiven arbejder på at hjælpe forsømte artikler på Wikipedia op på et anstændigt niveau. Derudover har kvalitetsoffensiven også flere sekundære mål

Kategori:Projekter på Wikipedia
Projekterne på Wikipedia samler og koordinerer forbedringen eller oprettelsen af artikler indenfor et bestemt område.

Wikipedianere efter interesse
Her kan du finde samarbejdspartnere, hvis du vil arbejde sammen med andre om et bestemt emne eller starte et nyt projekt.