Wikipedia:Grundregler

Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.

Denne side beskriver Wikipedias grundregler. Visse af reglerne har eksisteret siden Wikipedias grundlæggelse, mens andre er opstået undervejs. Fælles for alle regler er, at den praktiske forvaltning kan ændres, men først efter en grundig diskussion og konsensus blandt brugerne.

  • Neutralt synspunkt (NPOV) er den vigtigste retningslinje, der kort og godt siger, at man skal skrive upartiske artikler, som på retfærdig vis repræsenterer alle (eller i hvert fald de vigtigste) synsvinkler. Dette skal ikke forstås sådan at man skal finde én synsvinkel, som er den upartiske, men blot at vi på retfærdig vis skal repræsentere flest mulige synsvinkler, og ikke lade en artikel slå fast, underforstå, eller antyde at en bestemt synsvinkel er den korrekte. Princippet uddybes i politikken Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt.
  • Respektér ophavsret - dvs. man må ikke kopiere materiale ind, andre har ophavsret til. Se Wikipedia:Ophavsret.
  • Vær ikke bange. Wikipedia kan ikke ødelægges; alt kan genskabes. Derfor er det vigtigt at man skriver løs, i stedet for at holde sig tilbage. Se Hjælp:Vær ikke bange.
  • Hav kilderne i orden. Da Wikipedia skrives af et utal af bidragsydere, er det vigtigt at indholdet kan bekræftes andetsteds. Se Wikipedia:Verificerbarhed og Wikipedia:Kildeangivelser.
  • Ignorér alle regler. Denne regel er ikke carte blanche til at gøre hvad som helst. Men hvis reglerne står i vejen for at gøre noget hensigtsmæssigt, så kan reglerne fraviges. Hvis regler ignoreres, skal det derfor være velovervejet og velbegrundet.
  • Ingen førstehåndsforskning betyder at man ikke må publicere sine egne teser, synteser etc., da Wikipedia skal vise etableret viden. Dette betyder ikke at man ikke selv må indsamle og sammenstille fakta eller gengive andres forskning, men blot at ens egne konklusioner ikke hører til her. Se Wikipedia:Ingen førstehåndsforskning.
  • Antag at andre er i god tro. Da meget går tabt i skriftlig kommunikation, er det vigtigt at lade tvivlen komme andre til gode. Undgå derfor personlige angreb, og bed i stedet den anden uddybe sit synspunkt. Se Wikipedia:Antag at andre er i god tro.