§ 25-skov er naturmæssigt særlig værdifulde skove der ikke er omfattet af Natura 2000, og er beskrevet i Skovlovens § 25.

En stror del af skoven langs kysten i Fløjstrup Skov er § 25-skov
Citat § 25. Miljø- og fødevareministeren kan registrere andre naturmæssigt særlig værdifulde skove end dem, der er omfattet af kortlægningen efter § 15.

Stk. 2. På grundlag af registreringen efter stk. 1 eller kortlægningen efter § 15 kan ministeren indgå aftaler med ejerne om at sikre en drift, der understøtter og fremmer den biologiske mangfoldighed.

Citat
Skovloven [1]

En sådan registrering af § 25-skov blev offentliggjort 6. juni 2018, efter at Miljøstyrelsen havde kortlagt ”naturmæssigt særlig værdifuld skov” på Naturstyrelsens arealer i 2016 og i de øvrige offentlige skove ejet af staten, regionerne og kommunerne i 2017. [2][3][4]

Miljøstyrelsen gennemgik først 20.300 hektar skov på luftfoto (ud af et samlet skovareal i Danmark på ca. 625.000 hektar), hvorefter de 6.700 hektar blev besigtiget i felten. Af dem er ca. 2000 hektar kortlagt som § 25-skov fordelt på 765 lokaliteter fordelt på 64 kommuner. Aarhus Kommune står for den største andel med 336 hektar efterfulgt af Odense og Middelfart med henholdsvis 190 og 100 hektar.[2]

Kilder og henvisninger

redigér
  1. ^ Bekendtgørelse af lov om skove iht. lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 720 af 8. juni 2018.
  2. ^ a b Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld offentlig skov er afsluttet Arkiveret 12. juni 2018 hos Wayback Machine mst.dk
  3. ^ Naturmæssigt særlig værdifuld skov på Offentlige arealer Resultater af kortlægning www2.mst.dk juni 2018
  4. ^ Naturmæssigt Særlig Værdifuld Skov på Miljøstyrelsens kort miljøgis.mim.dk