à la suite (udt. [alaˈsvid], fra fransk: "i rækkefølge") bruges i militært sprogbrug om en officer, der midlertidigt er trådt ud af tjenesten ("står uden for nummer") med ret til at genindtræde med samme grad, som han havde ved udtrædelsen.

Efter dansk lov siges en officer, som befinder sig i en sådan stilling, at være »uden for nummer«, og betegnelsen à la suite har derfor i Danmark ikke længere den angivne betydning. Når enkelte officerer efter de nugældende loves (pr. 1915) ikrafttræden ved deres afsked er satte à la suite, medfører dette derfor ingen ret til senere at indtræde i hæren eller flåden, men de pågældende kan bære deres tidligere tjenestestillings uniform uden de for andre afskedigede officerer fastsatte ændringer. Da der i praksis i Danmark kun er kongelige personer med a la suite-titler, betyder det reelt at de får retten til at bære den relevante officersuniform uden at have oparbejdet retten til bemeldte rang på samme vis som andre bærere.

Lignende betydning havde à la suite i Tyskland til 1918, hvor talrige officerer — også fremragende læger — som æresbevisning sattes à la suite for vedblivende at holdes i forbindelse med hæren eller flåden.

Prins Henrik var general à la suite i hæren, admiral à la suite i søværnet og general à la suite i flyvevåbnet.

Se også

redigér