Alno-Ulmion

Alno-Ulmion er et forbund af plantesamfund, som omfatter de skove, som findes på våd bund, hvor Almindelig Bøg (Fagus sylvatica) ikke kan konkurrere. Her findes – i Danmark foruden rødel (Alnus glutinosa) og skovelm (Ulmus glabra) – også ask (Fraxinus excelsior), almindelig hæg (Prunus padus) og stilkeg (Quercus robur). Desuden ses ofte to arter, som er indikatorplanter for kvælstof: almindelig hyld (Sambucus nigra) og stor nælde (Urtica dioica). Et dansk eksempel på dette plantesamfund er Ellesump.

Ellesump, et eksempel på Alno-Ulmion.
Foto: Bernd Schade.

KarakterplanterRediger

Den følgende liste viser nogle af de vigtigste karakterplanter fra dette forbund af plantesamfund.

Se ogsåRediger