Analytisk plangeometri

Den analytiske plangeometri er en naturlig videreudvikling af geometri og trigonometri. Geometriske elementer som linjer, vinkler, polygoner og cirkler kan du indlægge i det retvinklede koordinatsystem, og du vil se at disse elementer kan få en beregningsmæssig formel, som du kan arbejde med.

Formler ofte brugt i analytisk plangeometri: