Polygon er det græske navn for en mangekant, og ordet betyder egentlig "mangehjørne". Det er en betegnelse for todimensionale figurer eller rettere flader, hvis arealer afgrænses af linjestykker.

Simpel polygon

En polygon kaldes regulær, dersom alle dens sider og vinklerne mellem disse er ens. I modsat fald er den irregulær. Hver polygon har sit eget navn. Her ses nogle af dem:

Græsk Dansk Bemærkning
Trigon trekant
Tetragon firkant
Pentagon femkant
Heksagon sekskant
Heptagon syvkant
Oktagon ottekant
Enneagon nikant
Dekagon tikant
Hendekagon ellevekant
Dodekagon tolvkant
Tridekagon trettenkant
... ...
Pentacontagon halvtredskant

Vinkelsummen i en polygon er , hvor n er antal vinkler.

Et volumen i 3 dimensioner afgrænset af polygoner kaldes et polyeder.

Wikimedia Commons har medier relateret til: