Andelsbanken (formelt: Den Danske Andelsbank) var en dansk bank, der blev stiftet i 1909 som et andelsselskab med garantikapital fra 225 andelsselskaber.[1] Banken begyndte sin drift i 1914. Den blev benyttet som bankforbindelse af den danske andelsbevægelse og fik hurtigt en stærk vækst. I 1920'erne var banken vokset til at være landets 5. største (efter Landmandsbanken, Handelsbanken, Privatbanken og Diskonto- og Revisionsbanken). Banken opførte sammen med Arbejdernes Andels Boligforening (København) bygningen Axelborg i København.

Andelsbankens logo

Andelsbanken kom i problemer under finanskrisen i 1920'erne (Finanskrisen 1921-29).[2] Der var store tab særlig på selskabet De Danske Mejeriforeningers Mælke-Eksport, hvis formål var at eksportere kondenseret mælk. I januar 1925 måtte Andelsbanken rekonstrueres med indskud af ny kapital fra Nationalbanken og fra tre store andelsvirksomheder. Rekonstruktionen var imidlertid utilstrækkelig til at dække Andelsbankens tab, og i juni 1925 standsede banken sine betalinger og gik konkurs. Ved den endelige boopgørelse fik kreditorerne (herunder indskyderne) en dækning på 91,4 procent af deres tilgodehavender.

Efter sammenbruddet i Den Danske Andelsbank ønskede en kreds af indskydere at genrejse banken.[3] De stiftede i november 1925 en ny bank, der fik navnet Dansk Andels- og Folkebank. Den nye bank overtog flere af den gamle banks filialer, og fra 1928 begyndte de store andelsvirksomheder at anvende den nye bank som bankforbindelse. Banken skiftede navn til Andelsbanken. I 1930 overtog Andelsbanken de aktiver, der var tilbage i boet efter Den Danske Andelsbank.

I 1980'erne var Andelsbanken et af Danmarks 8 største pengeinstitutter (sammen med Den Danske Bank, Handelsbanken, Privatbanken, Sparekassen SDS, Bikuben, Jyske Bank og Provinsbanken).[4] I 1987 overtog Andelsbanken den kriseramte Hellerup Bank.

Med virkning fra 1990 fusionerede Andelsbanken med Sparekassen SDS og Privatbanken. Den fusionerede bank fik navnet Unibank.

  1. ^ Finn Østrup, Danske finanskriser fra 1311 til 2000, Bind II, 2023.
  2. ^ Finn Østrup, Danske finanskriser fra 1311 til 2000, Bind II, 2023.
  3. ^ Svend Thorsen, Andelsbanken 1925-1950, 1950.
  4. ^ Finn Østrup, Det finansielle system i Danmark, 1989.