Andreas Bussæus (1679—1735) var en norsk videnskabsmand.

Bussæus blev 1710 Højesteretsadvokat og få år efter borgemester i Helsingør. Han udgav Frederik IV's Dagregister, der haves både på dansk (1770) og tysk (1773), og som lige ned til vore dage har været en af de vigtigste kilder til Danmarks og Norges historie i nævnte konges Tid.