Antimykotikum

Antimykotikum (antimykotika i flertal) er den farmakologiske betegnelse for lægemidler, som har til formål at bekæmpe svampeinfektioner hos mennesker og dyr. Eksempler på sådanne infektioner omfatter ringorm, trøske, neglesvamp og vaginale svampeinfektioner, mens mere alvorlige systemiske svampeinfektioner omfatter invasiv candidiasis, aspergillose, kryptokokkose og histoplasmose.

Antimykotika anvendes mod svampeinfektioner. På billedet ses et tilfælde af trøske, en infektion med svampen Candida albicans i mundhulen.

VirkningsmekanismeRediger

Antimykotika udnytter forskelle imellem pattedyrsceller og svampens celler til at kunne slå svampencellerne ihjel. Da svampe, ligesom pattedyr, er eukaryote organismer, er det sværere at finde angrebspunkter for antimykotika end det er for antibiotika til bakterieinfektioner. De fleste antimykotika virker ved at påvirke svampens cellemembraner. Dette kan opnås ved f.eks. at binde til eller hæmme syntesen af ergosterol, som er en kritisk komponent af svampens cellemembran.

GrupperRediger

Der findes flere grupper antimykotika:

PolyenerRediger

Amphotericin B må administreres parenteralt og anvendes ved systemisk candiasis eller kryptokokkose. Nystatin anvendes ved svampeinfektioner i mundhulen, spiserøret eller på huden.

  • Amphotericin B (Abelcet®, AmBisome®, Amphocil®, Fungizone®)
  • Nystatin (Mycostatin®, Kenalog® Comp. med Mycostatin)

ImidazolerRediger

Anvendes kun ved udvortes svampeinfektioner og administreres topikalt.

TriazolerRediger

Anvendes ved systemiske svampeinfektioner eller alvorlige/behandlingsresistente udvortes svampeinfektioner. Administreres peroralt eller parenteralt.

AllylaminerRediger

Anvendes kun ved udvortes svampeinfektioner og administreres topikalt.

EchinocandinerRediger

Echinocandinerne må administreres parenteralt og anvendes kun ved alvorlige systemiske svampeinfektioner som invasiv candidiasis og aspergillose.

AndreRediger

Flucytosin må administreres parenteralt og anvendes ved invasiv candidiasis og kryptokokkose, dog anvendes det ikke som monoterapi. Griseofulvin anvendes ved hud- og neglesvamp og administreres peroralt.

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger

Læs om svampeinfektioner og de forskellige antimykotika på medicinhåndbogen.dk