Aræometer

Et aræometer eller en Flydevægt er gammelt apparat, der benyttedes til vægtfyldebestemmelse af væsker.

Et aræometer

Af en beskrivelse af apparatet fra 1916 står der:

Apparatet består af et hult glaslegme der for oven bærer en stilk med indelt skala; anbringes det i den væske, som skal undersøges, vil det svømme på denne, og man kan på aræometerstilken aflæse, ved hvilken skalainddeling væskens overflade står. Jo mindre væskens vægtfylde er, destro dybere vil A. synke deri. A. anvendes efter det angivne princip f.eks. ved bestemmelse af en spiritusblandings koncentration, til måling af svovlsyrens koncentration i akkumulatorbatterier og mange flere steder.

Ekstern henvisningRediger

  • flydevægten erling Poulsen på rundetaarn.dk, hentet 6. august 2018