Svovlsyre

kemisk forbindelse
Svovlsyre
Generelt
Molekylformel H2SO4
Fremtræden Klar, farveløs, lugtfri væske
CAS nummer [7664-93-9]
Egenskaber
Massefylde 1,8 g/cm3 (0 °C)
Smeltepunkt 10 °C (101,325 kPa)
Kogepunkt 337 °C (101,325 kPa)
Syrestyrkekonstant (pKa) -3
Viskositet 26,7 cP (20 °C)
Struktur
Termokemi
Farmakologi
Explosive data
Sikkerhed
NFPA 704
R-sætninger R35
S-sætninger S1, S2, S26, S30, S45
Flammepunkt Ikke brændbart
Side med supplerende data
Struktur og
egenskaber
n, εr, etc.
Thermodynamiske
egenskaber
Faseopførsel
Fast stof, væske, gas
Spektrale data UV, IR, NMR, MS
Beslægtede Stoffer
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)

Svovlsyre er en vandklar, farveløs væske. Det er en stærk, uorganisk syre, som kan blandes med vand i ethvert blandingsforhold. Svovlsyre er diprot, dvs. hvert molekyle kan fraspalte to hydrogenioner. Salte af svovlsyre kaldes for sulfater. Svovlsyre blev oprindeligt kaldt vitriol.

Koncentreret svovlsyre er kraftigt ætsende. Ved fortynding med vand frigives meget kemisk energi i form af varme. Derfor skal syren hældes i vand og ikke omvendt. Hvis vand hældes direkte i svovlsyre, er der stor risiko for, at blandingen begynder at koge og syren sprøjter ud af beholderen. Hvis syren omvendt hældes i vand, er der mere væske, som varmen kan fordele sig i, og risikoen er langt mindre.

2 Molær opløsning af svovlsyre

Tekniske anvendelser redigér

Svovlsyre bruges til mange formål og er det mest anvendte stof i den kemiske industri. Svovlsyre bruges bl.a. til:

Miljøforhold redigér

Svovlsyre dannes i atmosfæren, når svovldioxid fra forbrænding af svovlholdig olie går i forbindelse med vand. Nedbør, der er forurenet med denne svovlsyre, kaldes syreregn, og medvirker til forsuring af jordbund og vandmiljø.

Se også redigér

Eksterne henvisninger redigér