For alternative betydninger, se Atmosfære. (Se også artikler, som begynder med Atmosfære)

Atmosfære (undertiden forkortet atm) er en gammel måleenhed for tryk som ikke hører til SI-enhederne. Der gælder pr. definition

1 atm = 1013,25 hPa = 101325 Pa

og denne værdi er valgt så den afspejler gennemsnitstrykket af Jordens atmosfære ved havniveau (se normaltryk).

Teknisk atmosfære redigér

Der er også en enhed kaldet en teknisk atmosfære (indimellem forkortet at) som en fastlagt som 1 kilopond pr. kvadratcentimeter. Dette er kun 98066,5 Pa, dvs. ca. 3% mindre end en atmosfære.

Trykenheder og konverteringsfaktorer redigér

  Pa bar N/mm² kp/m² kp/cm² (at) atm torr PSI
1 Pa (N/m²)= 1 10-5 10-6 0,102 0.102×10-4 0,987×10-5 0,0075 1,450377×10-4
1 bar (daN/cm²) = 100.000 1 0,1 10200 1,02 0,987 750 14,5
1 N/mm² = 106 10 1 1,02×105 10,2 9,87 7500 145,0377
1 kp/m² = 9,81 9,81×10-5 9,81×10-6 1 10-4 0,968×10-4 0,0736 0,00142
1 kp/cm² (1 at) = 98100 0,981 0,0981 10000 1 0,968 736 14,2
1 atm (760 torr) = 101325 1,013 0,1013 10330 1,033 1 760 14,7
1 torr = 133 0,00133 1,33×10-4 13,6 0,00136 0,00132 1 0,019
1 PSI = 6894 0,069 0,0069 704 0,0704 0,068 51,7 1