Atommasseenhed

masse standardenhed for atomer og molekylder

Atommasseenheden bruges til at angive massen af partikler af atomar størrelse. Symbolet for atommasseenheden er u, jævnfør fransk unité og engelsk unit. Masseenheden dalton er den samme, 1 Da = 1 u = 1 AMU.[1] Dalton er en kemisk masseenhed opkaldt efter John Dalton (1766-1844), der udviklede atomteorien for stof.

DefinitionRediger

Én atommasseenhed (1 u) er defineret som 1/12 af massen af ét (ubundet, grundtilstands-) atom af isotopen carbon-12.[2]

OmregningRediger

Da kilogrammet er defineret på en af atommasseenheden uafhængig måde, er omregningsforholdet mellem de to enheder noget der må bestemmes eksperimentelt. Den p.t. bedste værdi er

1 u = 1,660539040(20)×10–27 kg [3]

En proton har en masse på ca. 1 u, og det har en neutron også, men en elektron har en masse på cirka 1/1836 u.

Det antal atommasseenheder, der går på ét gram, kaldes Avogadros tal. Da udgangspunktet er isotopen carbon-12 der har en molvægt på 12 gram og 1/12 heraf er 1 gram.

Gamle atommasseenhedRediger

Den gamle forældede atommasseenhed benævnes amu.

Kilder/referencerRediger