Brevroman

En brevroman er en roman som har form af en række breve. Brevromanen var en meget populær genre i 1700-tallet og et stykke op i 1800-tallet. Den giver mulighed for at opleve hovedpersonen i fortællingen på nærmeste hold, hvad enten den har er en fiktiv handling eller en beretning fra det virkelige liv.

Titelbladet til Aphra Behn's brevroman Love-Letters Between a Nobleman and His Sister (1684)

Det var en ny fortællemåde, hvor det, der skildres, normalt er noget, brevskriveren lige har oplevet. Derved formidles øjeblikkets stemning. Historien kommer ikke som et fjernt tilbageblik, men som den opleves her og nu. Handlingen forflytter sig ind i læseren, hvorved romanen bliver psykologisk og gør kvinder synlige som heltinder og skribenter. Sådan skaffede romanerne sig i første række en kvindelig læserkreds. [1]

Eksempler på brevromaner

NoterRediger

  1. ^ Dietrich Schwanitz: Dannelse (s. 219), Pax forlag, Oslo 2005, ISBN 978-82-530-27708