Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.

-Albert Einstein


Lidt om undertegnede:

Har fulgt Da.wikipedia gennem en årrække og redigeret enkelte gange med IP-adresser. Det nuværende brugernavn er mit første på encyklopædien.


Tanker om Dawiki:

Vi er generelt ikke ret mange bidragsydere på den danske wikipedia, hvilke giver en række udfordringer. Én af dem er fornemmelsen af, at vi i øjeblikket som helhed ikke er repræsentative for hele den danske befolkning. F.eks. er det min klare opfattelse, at en betydelig del af vores skribenter er præget af gammelnationalistiske/nationalromantiske holdninger i deres redigeringer af de artikler, som er relateret til Danmark, Skånelandene og Slesvig-Holsten. De to sidstnævnte områder tilhørte engang Kongeriget - javist - men det berettiger ikke til at man holder fast i forældede danske stednavne, der ikke længere anvendes i den brede befolkning. Hvem bruger f.eks. navnene "Varbjerg" eller "Lybæk" om Varberg eller Lübeck? Måske nogle lokale hallændere og sydslesvigere, fair nok, men disse grupper er ikke repræsentative for hele den danske befolkning. Hamborg og Flensborg er derimod almene danske betegnelser for de respektive nordtyske byer og går derfor an.

Da nationalromantikerne (se et eksempel på en lokalpatriot og romantiker her) udgør en betydelig gruppe på Dawiki og ofte er dygtige og flittige bidragsydere på andre områder, er det vanskeligt for skribenter med divergerende holdninger at få fodfæste i stednavnespørgsmål. Ikke mindst fordi et næsten religiøst dogme om "konsensus" gang på gang spænder ben for forbedringer og nytænkning. Konsensus-diskussioner er ofte langvarige og munder desværre tit ud i ..... ingenting eller status quo. Det er er et særdeles stort problem at man fornemmer en håbløshed, når man gerne vil forbedre og højne kvaliteten på artiklerne. Denne håbløshed får utvivlsomt mange dygtige skribenter til at forlade projektet, og det er dyrt for en sprogligt lille wikipedia som den danske. Konsensussen som dogme er efter min mening forlængst udtjent som brugbar beslutningsmetode på Dawiki. Der bør udtænkes alternativer.


Slutbetragtninger:

Fordi jeg er modstander af nationalromantiske redigeringer på wikipediaen, betyder det ikke at jeg automatisk opfatter nationalromantiske skribenter som dårlige bidragsydere på alle andre artikelområder. Kun hvis man med vilje spænder ben for projektet og gentagende gange opfører sig krakilsk overfor andre i diskussioner for at bevare status quo, fortjener man et egentlig spark væk fra fællesskabet. Men også her er "konsensussen" desværre med til at forlænge pinen, frede "drillepindene" og tage fokus væk fra en højnelse af kvaliteten.