Jeg er norsk Wikipedianer siden juli 2005, er pensjonist (79) og har maskinteknisk og bediftsøkonomisk bakgrunn. Har hatt et kortere utdanningsår i Minneapolis i 1960. Bor i Oslo og har kone,1 barn og 1 barnebarn

Skriver av og til i dansk Wikipedia, men mest for å gjøre mindre tilføyelser i eksisterende artikler, f. eks litteraturhenvisninger eller tilføye manglende data. Arbeidet fra ´52 til ´69 innen sivil luftfart på Fornebu. (Luftfartsdirektoratet). Fra ´69 til ´93 i Utviklingshjelpen, NORAD. Har arbeidet som «administration officer» ved prosjekter i India og Tanzania Har arbeidet i India i 4 år og en tid fungerte jeg som norsk konsul for Syd-India, med kontor i havnebyen Cochin. Arbeidet i Tanzania i to perioder på tilsammen tre år Har hatt kortere arbeidsoppdrag ved de stedlige kontorene i Bangladesh, Zimbabwe, Zambia og Mosambik, hvor jeg har avløst eller styrket utsendt personell. Mange interesser, bl.a. luftfartshistorie, samfedsel, polarhistorie og geografi. Norsk utvandrerhistorie. Litteratur

Bruker norsk bokmål, Skriver et brukbart engelsk. Men jeg får alltid nye déer til å skrive eller føye til noe ved å klikke på lenkene. Det kan lede meg langt ut på viddene fra mine spesielle emner Av og til finner jeg oppslagsord, hvor en liten tilføyelse kan bidra til å gjøre en ekssterende artikkel mer informativ.