Bruger:Medic/Tyg venligst ikke i nybegyndere

Wikipedias artikler forbedres gennem Wikipedianernes hårde arbejde, men også gennem talrige bidrag fra nybegyndere. Husk: hver eneste af os har engang været en uprøvet skribent på Wikipedia, og på nogle områder (som når vi redigerer en artikel der ligger uden for vores normale virkefelt) er selv de mest erfarne blandt os stadig nybegyndere.

Nye brugere er potentielle bidragsydere, og er som sådan Wikipedias mest værdifulde ressource. Vi må behandle begyndere med venlighed og tålmodighed - intet skræmmer potentielt værdifulde bidragsydere hurtigere bort end fjendtlighed. Det er meget usandsynligt at en nybegynder vil være fuldstændigt fortrolig med samtlige af Wikipedias politikker, retningslinier og normer når de laver deres første redigeringer. Selv de mest erfarne skribenter kan have behov for at få disse genopfrisket fra tid til anden.

Bid venligst ikke (af) nybegynderneRediger

 • Forstå at nybegyndere både er nødvendige og værdifulde for fællesskabet bag Wikipedia. Ved at inddrage og hjælpe nybegyndere kan vi fremme forskelligheden af den viden og de perspektiver og idealer, der findes på Wikipedia, hvorved projektets neutralitet og integritet bevares som ressource og, i sidste ende, styrkes i værdi. Faktisk har det vist sig at nye skribenter er ansvarlige for at tilføre størstedelen af Wikipedias blivende indhold; mens insidere og administratorer er ansvarlige for en stor del af det totale antal redigeringer involverer disse ofte tilretninger, tilbagerulninger og opsætning af indhold.[1]
 • Husk at vores motto og vores invitation til begynderen er vær dristig. Vi har et sæt af regler, standarder og traditioner, men de må aldrig anvendes på en sådan vis at de ødelægger nybegynderens indsats, når han tager invitationen for pålydende. En nytilkommen bibringer projektet et væld af idéer, kreativ energi og erfaring fra andre områder som, selv med de gældende regler og standarder, har potentiale til at forbedre vort fællesskab og Wikipedia som helhed. Det kan tænkes at reglerne og standarderne trænger til revision eller udvidelse. Det er muligt at det begynderen "gør forkert" kan ende med at at forbedre Wikipedia. Observér en stund og spørg om nødvendigt begynderen hvad han prøver at opnå med sine handlinger inden du konkluderer at deres handlinger er under par, eller at de ganske enkelt "tager fejl".
 • Hvis en begynder lader til at have lavet en mindre fejl (som for eksempel at glemme at sætte en bogs titel i kursiv) så prøv at rette det selv. Tæv ikke den nye. Husk på at dette er et sted hvor enhver må redigere, hvorfor det på alle måder er hver enkelts ansvar at redigere frem for at kritisere eller holde opsyn med andre. Hvis du viser dårlige manerer eller bander ad nye skribenter kan de let beslutte sig for ikke at bidrage til encyklopædien igen.
 • Hvis du finder det nødvendigt at påtale en fejl over for en begynder, så gør det venligst på en konstruktiv og respektfuld manér. Start med at introducere dig selv med en velkomst på brugerens diskussionsside for at lade dem vide at de er velkomne her, præsentér dine påtaler roligt og tal som til en ligemand. Om muligt kan du nævne ting de har gjort korrekt eller godt.
 • Husk på at nye skribenter sjældent er klar over at redigeringshistorikken gemmes. Når deres redigeringer slettes kan de panikke, starte en redigeringskrig eller forlade Wikipedia helt, idet de fejlagtig antager at deres timelange arbejde er uigenkaldeligt borte. Vær venlig blidt at gøre nybegynderen opmærksom på at deres arbejde aldrig er tabt, og at det let kan hentes frem fra historikken. Informer dem om at de kan forhandle om teksten på diskussionssider og at skulle alt andet fejle kan de altid komme tilbage til artiklen efter nogle måneder og tage debatten op igen med et nyt hold skribenter.
 • Nytilkomne kan være tøvende over for at lave ændringer, især større som for eksempel at rette POV eller flytte artikler, af frygt for at skade Wikipedia (eller at fornærme andre Wikipedianere og dermed udsætte sig selv for at blive flamed). Lær dem at være dristige.
 • Selv om det er fint at lede en bruger, der har lavet en fejl, i retning af den side der beskriver den relevante politik er det både urimeligt og uvenligt at bede dem undlade at deltage i afstemninger, slettediskussioner og lignende indtil de "har mere erfaring." Udover at demotivere nye skribenter berøver det Wikipedia nye og meget tiltrængte indsigter eller synspunkter.
 • Når du giver råd, så ton retorikken et par grader ned fra den sædvanlige omgængelige tone der er normalen for Wikipedia. Få den nye til at føle sig reelt velkommen, frem for at give dem indtryk af at de skal vinde din accept for at blive medlem af en eksklusiv klub. Ethvert nyt felt med koncentreret og specialiseret menneskelig aktivitet har sine egne specialiserede strukturer som det kræver tid at blive fortrolige med (og som kan have gavn af blive genundersøgt og revideret fra tid til anden).
 • Lad være med at kalde nybegyndere for øgenavne, som for eksempel "sokkedukke". Hvis et uforholdsmæssigt stort antal nye brugere melder sig på den ene side i en tvist eller afstemning bør du få dem til at føle sig velkomne, men samtidig skal de have forklaret at deres stemmer kan bortfalde. Det er ikke nødvendigt at kalde nogen for øgenavne. Tilsvarende bør man tænke sig grundigt om inden man kalder nogen for en "single-purpose account".
 • Undertiden glemmer brugere at sætte fire tilder efter diskussionsindlæg. Du kan lette proceduren omkring påmindelser og gøre den mindre irriterende ved at bruge en af skabelonerne der er skabt til formålet - hhv. {{pseudosign}} eller {{usigneret}}.
 • Antag at nytilkomne handler i god tro. De vil sandsynligvis bare hjælpe. Giv dem en chance!
 • Husk på Hanlon's ragekniv. Opførsel der fremstår ondsindet for erfarne Wikipedianere er mere sandsynligt resultatet af uvidenhed om vore regler og forventninger. Selv hvis du er 100% sikker på at en bruger er en inkarneret, ondsindet troll, vandal eller værre, så opfør dig som om de ikke er det. Ved at være rolig, interesseret og respektfuld fremstår både du og Wikipedia med værdighed.
 • Husk på at også du engang var ny. Behandl andre som du ville ønske at du selv var blevet behandlet (eller måske faktisk blev behandlet) da du selv lige var ankommet.
 • Husk: "Bid ikke. Gør, hvad der er ret. Det er i orden at være en ven."

Hvordan man undgår at blive en "bider"Rediger

Nybegynderes idé om hvordan ting bør håndteres på Wikipedia vil i det store og hele være taget ud af kontekst. Det er en jungle derude og det kan derfor vare lidt inden en nytilkommen vænner sig til hvordan tingene fungerer heromkring. At holde sig det for øje kan hjælpe til at undgå at blive en "bider". For at undgå at blive beskyldt for at bide, så prøv at:

 1. Undgå intensiveringer i kommentarer (som for eksempel udråbstegn og ord som "forfærdelig, dum, åndssvag, dårlig" med videre).
 2. Vælg en modereret tilgang og tilsvarende sprogbrug.
 3. Giv altid en forklaring på tilbagerulninger i opsummeringsfeltet, og brug almindeligt dansk frem for kryptiske forkortelser.
 4. Undgå sarkasme i opsummeringer og på diskussionssider, specielt i forbindelse med gendannelser.
 5. Søg altid at svare på modereret manér.
 6. Vent og udsæt dine redigeringer så længe du føler dig stødt eller personligt berørt.
 7. Vis storsind.
 8. Anerkend andres synspunkt og vær villig til at nå konsensus.
 9. Tag ansvar for at løse konflikter.
 10. Svar hvor det er nødvendigt.
 11. Lyt aktivt.
 12. Undgå Wikipedia-jargon. Når der henvises til politikker eller normer så gør det med hele sætninger, ikke Wikipedias interne forkortelser.
 13. Undgå at bruge blokeringer som første udvej. Overvej dialog med en bruger inden du blokerer vedkommende.

Standard velkomst- og advarselsskabeloner er både høflige og korrigerende. Overvej at anvende en af disse skabeloner som velkomst eller advarsel.

Stræb efter at være en ansvarlig Wikipedianer. Ved at skabe goodwill vil du hverken provokere andre eller selv blive provokeret. Det vil også tillade nye Wikipedianere at bruge deres tid og ressourcer på at bygge en ægte kollaborativ encyklopædi.

Hvad du kan gøre hvis du føler, du har "bidt" eller er blevet bidtRediger

Hvis du har bidt nogen, eller hvis du føler at nogen har bidt dig, kan de følgende punkter måske hjælpe til at sikre at det ikke sker igen.

 1. Vælg at lære af hændelsen.
 2. Sig undskyld hvis du indser at du har bidt en anden bruger.
 3. Overvej alternativer til at bide der kunne have givet en bedre respons. Hvis du står i en lignende situation i fremtiden, så vælg et af de alternativer frem for blot at gentage historien.
 4. Find noget af værdi i oplevelsen. Find frem til den visdom, der måske utilsigtet ligger gemt.
 5. Vær rimelig. Forklar hvorfor du blev stødt, men lær at erkende når budskabet ikke bliver hørt. Modtageren kan måske være enten ude af stand til eller uvillig til at erkende fejl, så undertiden kan det være bedre at bevæge sig videre til andre ting end at dvæle ved biddet.

Almindelige fejl blandt nytilkomneRediger

En almindelig fejl blandt nye brugere er at oprette en artikel i artikelnavnerummet om sig selv, deres eget garageband eller om deres originale teorier om et specielt emne. En blid måde at håndtere dette på er at brugerificere materialet, altså flytte det til en side startende med Bruger: - og at efterlade en notits om hvorfor siden er blevet flyttet.

Ignorantia juris kan undskyldeRediger

Princippet "Ignorantia juris non excusat" (Latin for "Uvidenhed om loven er ingen undskyldning") er ikke foreneligt med retningslinierne for ikke at bide og at antage god tro. Du bryder selv Wikipedias retningslinier og politikker når du angriber en bruger der er uvidende om dem. Prøv i stedet at følge denne artikels anbefalinger for at afhjælpe nye brugeres uvidenhed. Hold dig for øje at dette ikke er den måde mange andre ting fungerer på, og selv erfarne skribenter falder uden for retningslinierne fra tid til anden.

Uvidenhed om den skrevne lov er én ting, at overtræde foreslåede love omhandlende fri redigering i forbindelse med at skabe en online encyklopædi er noget ganske andet. Hvis skribenter uden barnstars og lignende ekskluderes vil det sandsynligvis forringe det endelige produkt.

ReferencerRediger

 1. ^ Swartz, Aaron (2006-09-04). "Who writes Wikipedia? (Aaron Swartz's Raw Thought)" (HTML). Hentet 2009-04-21. Cite har en ukendt tom parameter: |coauthors= (hjælp)CS1-vedligeholdelse: Forældet parameter (link)(engelsk)

Translator's noteRediger

Dette er et forsøg på at oversætte den engelske Please do not bite the newcomers. Håbet er at integrere disse principper i mindre eller (helst) større grad i tankesættet også her på da:wiki som officiel politik.
Og ja; overskriften er bevidst valgt til at være midlertidig. Jeg forventer at den bliver ændret inden processen er overstået... Men lige nu hygger jeg mig med den, som den er. --Medic (Lindblad) 10. sep 2011, 04:02 (CEST)