Det er ikke dig alene der definerer hvad der er POV, og hvad der ikke er. Det fremgår tydeligt at du er uenig med den konsensus der hersker flere steder, men du ændrer den IKKE ved at rette artiklerne til, så de passer med din verdensopfattelse. Det fører blot til at du bliver blokeret i kortere eller længere tid. Det er derimod langt mere konstruktivt at argumentere sagligt på diskussionssiderne. -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 22. jan 2008, 22:24 (CET)

Ja, jeg er uenig med den konsensus der støtter op om den officielle forklaring som IKKE er neutral.--Bojak 22. jan 2008, 22:44 (CET)
Du misbruger artiklernes diskussionssider til lange, uvedkommende indlæg, som tyder på, at du har undladt at sætte dig ind i, hvad Wikipedia går ud på. Jeg skal derfor opfordre dig til at læse hjælpesiderne og nedenstående. Hvis du ikke er enig, så er der andre steder på nettet, hvor du kan udbrede og diskutere personlige holdninger. --Sir48 (Thyge) 23. feb 2008, 12:57 (CET)
Stock post message.svgWikipedia er ikke...

På Wikipedia er vi meget glade for nye bidrag, men vi har nogle grundregler, og da ikke alle dine bidrag ser ud til at være i overensstemmelse med disse, vil vi gerne minde om at Wikipedia ikke er:

 • ... et sted hvor du skal reklamere for dig selv, dine venner, din hjemmeside, arbejdsplads eller forening eller bare butikker og hjemmesider, du godt kan lide
 • ... en ordbog – brug i stedet Wiktionary
 • ... en talerstol
 • ... en kampplads eller diskussionsforum
 • ... et sted hvor du kan uploade billeder, blot for at dele dem med dine venner
 • ... et CV-indeks
 • ... en netavis eller blog
 • ... et chatroom
 • ... en kogebog – brug i stedet Wikikogebogen

Du kan læse mere om hvad Wikipedia ikke er, og samtidigt er det vigtigt at du skriver ud fra et neutralt synspunkt.

Ved at overholde disse regler får vi alle mest ud af det i længden. Du er selvfølgelig velkommen til at spørge i begynderforummet, såfremt du har yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen fra en bruger der glemte at signere beskeden.
Jeg vil henstille til dig at du læser ovenstående liste over hvad Wikipedia ikke er. Dine tilføjelser til Fredsvagten bliver fjernet med henvisning til den nederste bullet. -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 5. mar 2008, 19:50 (CET)

Lidt om respektRediger

Hvis du ønsker at blive respekteret, er det en god idé også selv at udvise respekt. Når du kalder den samlede administratorgruppe for dummernikker eller affejer en anden brugers indlæg med bla blla bla, formindsker du chancen for at folk tager dig alvorligt. --Palnatoke 8. mar 2008, 22:48 (CET)

den slags respekt som gør at man får smækket døren i fjæset af een der ikke kan klare sig i diskussionen - som kalder et veldokumenteret fakta for udokumenteret, efter flere andre dummernikker som kalder de selsamme fakta for uverificerbart, men heldigvis har magten som administrator. Den slags respekt du taler om? Sådan en slags 'du er dum'-respekt. har du Palnatoke opført dig respektabelt og forklarret hvorfor FredsVagtens artikel var så ensidig at den skulle slettes, når den var stærkt modificeret af 85.82... som oplagt er fredsvagten fjendtlig. Har du diskuteret Broadbeers blokering når han ikke kunne klare sig. Er det den slags respekt vi taler om? Noih, jeg er næsegrus beundring for jeres objektivitet.--Bojak 9. mar 2008, 15:29 (CET)

BlokeringRediger

Hej Bojak, jeg har blokeret dig i 3 dage i håb om at du kan lære at tale pænt til folk. Du har nu flere gange i dag kaldt folk dummernikker. Det fremmer ikke din sag at du er nedladende. -- Danielle 9. mar 2008, 18:13 (CET)

ja mor. ;-( Undskyld, ihh jeg har opført mig skidt.
Jeg skal nok lade være at stille spørgsmål ved din ven og hans ihhh så objektive og neutrale synspunkter.
Hvordan kan man forresten klage når man har fået smækket døren i synet af folk der ikke kan klare sig sagligt?
Og hvordan forholder DU dig til den rigide fortolkning af reglerne som Wegge, Sir48, Morten, Kinamand m.fl. lægger ned over reglerne og svækker wikipedias troværdighed.
Det fremmer ikke min sag at være nedladende, mener du. Det fremmer den dog heller ikke at være saglig, når I bare knalder døren i fjæset på mig fremfor at argumentere. Wegge indrømmede aldrig at jeg ikke lagde ham ord i munden... han fastholdt bare at han vidste hvad han mente, og var totalt nedladende overfor at jeg kunne påvise at han ikke skrev det han mente. Citat: Hvorfor skulle jeg "indrømme" noget usandt? Jeg ved hvad jeg mente, og det indebar ikke at give dig ret. -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 16. feb 2008, 23:49 (CET)
Og så denne latterlige formaning fra din side, afsløret som bonkammerat med samme Wegge... Ja mor!.
Her følger artikel, med forventet ny blokering til følge. Blokér I bare, det er jeres egen troværdighed I blokerer.--Bojak 13. mar 2008, 19:36 (CET)

Kejserens Nye Klær på WikipediaRediger

Wikipedia, den brugerstyrede encyklopædi på internettet, skal videregive 'den almene opfattelse' i samfundsrelaterede artikler. Således artiklen om ’Terrorangrebet den 11. september 2001' der er et resume af den officielle forklaring, hvilken der ifølge en gruppe associerede skribenter (herefter kaldet wikipedianere) IKKE må sættes spørgsmålstegn ved. Undertegnede fik 'ørerne i maskinen' da jeg forsøgte at sætte en POV (Point Of View) ved artiklen; en tekstboks med oplysning om at den ikke er neutral. Denne POV blev straks fjernet af en anden wikipedianer.

Uanset om man tror på konspirationsteorier eller ej, står det klart at den officielle redegørelse er et partsindlæg fra USA, hvorfor denne wikipedia-artikel er ensidig, hverken afbalanceret med bin Ladens officielle opfattelse, endsige med den seriøse 9/11-kritiks relevante spørgsmål. Sidstnævnte henvises til en generel konspirationsartikel, hvor behandlingen imidlertid bærer præg af den almene opfattelse, at konspirationsteorier er latterlige. Altså ikke meget bevendt som information om hvad 9/11-kritikken hævder.

Nu var jeg helt ny på Wikipedia og fandt ikke nogen ræson i at starte en ’redigeringskrig’. Jeg rejste i stedet, som anbefalet, en diskussion på artiklens tilhørende diskussionsside. Her lærte jeg så at Wikipedia skal fremme 'den almene opfattelse'. Fair nok, det er jo brugerstyret, så jeg drejede diskussionen ind på hvor vi får vores opfattelse fra. Ikke for at gøre 9/11-kritikken til sandheden, men for at få forståelse for at 'den almene opfattelse' i et så højspændt politisk emne naturligvis var, og er, under pres fra meget stærke interesser.

De 4 – 5 wikipedianere der blandede sig var alle imod mig, og det blev påpeget at jeg ikke var objektiv i sagen, da jeg selv har været med til at fremme 9/11-kritikken ved at invitere en amerikansk professor til landet i september 2006. Denne interesse i sagen gør mig angiveligt inhabil i wikipediansk betydning. På spørgsmålet om hvilke interesser mine opponenter har, i at benhårdt forsvare den officielle forklaring, fik jeg ikke nogen indrømmelser.

Vi har alle vore interesser, så det er for firkantet at hævde generelt, at man ikke må skrive om et emne man er involveret i. Man er jo netop involveret når man kender, og med autoritet kan beskrive, et emne til almen interesse. Sålænge vi taler om en mikrobiolog der skriver om nye DNA-strukturer, en ornitolog om tranens parringsdans eller en borger om sin dragehobby, er der ikke nogen problemer, og her er Wikipedia meget anvendeligt som troværdigt opslagsværk på nettet. Men når det kommer til et højspændt politisk emne er fanden løs.

Wikipedia er styret af en selvsupplerende administratorgruppe ([1]) som holder justits. De har kompetence til at slette artikler, genoprette dem igen, udelukke andre ved at blokere for de IP-numre der sendes fra (din pc's adresse på nettet). Dette er oplagt nødvendigt i et så åbent miljø hvor enhver kan gå ind og lave hærværk; useriøse artikler og ballade.

FredsVagten

Sideløbende med at jeg rejste diskussionen om 9/11-artiklens manglende neutralitet, skrev jeg osse en artikel om FredsVagten ved Christiansborg. Jeg var fuldt opmærksom på at den skulle være objektiv, men indflettede dog FredsVagtens holdning et par steder, da jeg mener at information om en politisk forening osse omhandler foreningens politiske visioner. Uden at det skal være agitatorisk.

Her løb jeg snart ind i nogenlunde den samme lille flok wikipedianere, som stort set samstemmende mente at jeg var for involveret i FredsVagten til at kunne skrive om den, og derfor tildelte den en POV. Jeg var initialt åben for rettelser, fx accepterede jeg at mit udtryk 'amerikanske overfald på Afghanistan' blev rettet til det mere neutrale 'amerikansk ledede aktion i Afghanistan', men ville ikke, uden god forklaring på hvad der var forkert i artiklen, acceptere denne stempling. Det affødte en ophidset diskussion som jeg ikke kan retfærdiggøre her. Jeg sætter link til den ærede læser der er nysgerrig for at se dokumentationen.

Efter en tid var der én, der i diskussionen klart havde markeret sig som politisk modstander af FredsVagtens projekt, der redigerede artiklen kraftigt og fjernede en stor del af de mere visions- og holdningsprægede oplysninger. Et par punkter korrigerede jeg igen, men lod det meste passere og takkede vedkommende for nu at ha neutraliseret artiklen. Men dette synspunkt bed ikke på mine opponenter, og pludselig var den indstillet til sletning. Jeg undersøgte hvad dette indebar, men holdt i øvrigt stort set hænderne i lommen i håb om at der måtte være andre administratorer, som godt kunne se at kravet om neutralitet blev fortolket firkantet og politisk, fremfor intelligent og neutralt. Og således ville afvise sletningsforslaget.

Men så pludselig var artiklen væk, og uden megen diskussion på sletningssiden. Jeg var dybt forundret. Og spurgte på diskussionen om det virkelig var troværdigt at Wikipedia ikke havde en artikel om FredsVagten. Det kom der igen en disput ud af. Artiklen blev så genoprettet, dog 'grønthøster' beskåret. Og det var så sandelig den korte version der blev fremlagt. Jeg blev samtidig truet til at holde fingrene væk. Det gjorde jeg nogle dage idet jeg i stedet opfordrede mit eget netværk til at skride ind, men de svar jeg fik herfra gik på at Wikipedia ikke er troværdigt, og det var håbløst. Jeg mener stadig at 'den almene opfattelse' ;-) er at Wikipedia er troværdigt og derfor bør de politiske artikler osse være det. Så efter nogle dage tilføjede jeg FredsVagtens officielle grundlag til den reducerede artikel, og fjernede til gengæld en holdningspræget vurdering af FredsVagtens succes, som havde undgået beskæringen. Der gik ikke 10 minutter så var min tilføjelse fjernet igen. Begrundelse; jeg er ’for tæt på artiklen til at foretage en vurdering af hvad der er relevant’. Og flere sluttede op. Der blev fx argumenteret med at det var ’Uverificerbart politisk grundlag’. Jeg satte et link til dér hvor det står på fredsvagt.dk, men fik ikke nogen forståelse for at et vedtaget formuleret grundlag som står på en officiel hjemmeside og utallige løbesedler, må være en del af FredsVagtens objektive beskrivelse.

You name it… så blev jeg blokeret i et døgn af en administrator der syntes jeg vedvarende genindsatte udokumenteret oplysning. Ignorant overfor min dokumentation. Og så er der ikke noget at gøre; lukket for gensvar i et døgn. Jeg kan ikke nægte at det gjorde mig vred. Jeg følte mig klart som barnet der får smækket døren i synet, når de 'voksne' ikke kan/vil argumentere. En administrator brugte sin magt fremfor at gå i dialog. Smukt. Da jeg kunne komme på igen måtte jeg lige høre om hele administratorgruppen stod inde for en sådan blokering? Om der ikke var nogen der kunne se at min udelukkelse ikke skyldtes ondsindet hærværk, men at jeg udfordrede mine opponenter med en anden fortolkning af reglerne. Men jeg fik ikke noget medhold og min vrede blussede ud i dumheder, som vrede gør når den er afmægtig overfor magtens dumhed og arrogance.

Jo, jeg føler mig som barnet der har set at Kejseren ikke har noget på, og jeg må konkludere at gamle HC Andersen tog fejl; barnet får ikke medhold, selvom alle hører dets uskyldige røst i den åndløse stilhed. Det får nok snarere en lussing og bliver smidt hjem i seng; sådan en loppe, komme her og nedgøre Kejseren hin ædle, og udfordre 'den almene opfattelse'. Vi må desværre konstatere er at Wikipedia er med i skræddernes hyldestkor; 'den almene opfattelse'.

Nu er jeg blokeret 3 dage af en kvinde med begrundelsen at jeg skal lære at 'tale pænt'… Ja mor! ;-) Denne kvinde har på sin brugerside et fotoalbum hvor hun sidder sammen med én af mine mest ihærdige politiske opponenter til en Wikipedia-sammenkomst. Der er åbenbart osse et socialt netværk i inderkredsen af de folk der brænder for dette projekt. Jeg respekterer deres ildhu og ønsker dem et godt resultat, hvorfor jeg må anbefale at de fjerner artikler om højspændte politiske emner, da 'den almene holdning' svækker encyklopædiens troværdighed.

Demokrati er godt, men man kan ikke stemme om sandheden.

Diskussion:Fredsvagten
Diskussion:Terrorangrebet_den_11._september_2001#indholdet_er_IKKE_neutralt

Hej Bojak, må jeg have lov til at anbefale dig at læse wikikette, og du kan måske forstå hvorfor jeg blokerede dig. Til din information kan jeg så fortælle, at der ikke er noget som helst fordækt ved at jeg sidder ved siden af Wegge på et et fotografi; vi bor sammen. -- Danielle 13. mar 2008, 22:52 (CET)
kære Danielle, din etikette bider ikke på sålænge den åbenbart kun skal gælde for mig. Prøv at forholde dig til den konkrete arrogance jeg har været udsat for bl.a. af Wegge - som eksemplificeret i mit svar til dig.--Bojak 13. mar 2008, 22:59 (CET)
Kære Bojak. Jeg synes at det er en styrke for wikipedia at den også har artikler om højspændte politiske emner og at det styrker wikipedias troværdighed at artiklerne skal bygge på den almene holdning og ikke ekstreme synspunkter. Man kan godt på demokratisk vis stemme om hvad der er den almene opfattelse. Kinamand 14. mar 2008, 09:00 (CET)
PS Kender du leksikon.org. Det er et online leksikon hvor artiklerne ikke bygger på den almene opfattelse men i stedet på et socialistisk grundlag. Det var måske en ide at du sender en artikel om fredsvagten og 11. september 2001 til dem? Kinamand 14. mar 2008, 09:20 (CET)

Kære Kinamand - jamen at du synes det er godt at hylde kejserens nye klær fremfor at undres over dem, det er jo et politisk synspunkt som jeg ikke kan ta fra dig. Lissom jeg heller ikke kan forhindre dig i at mene at en præst og en professor i teologi er to alen af samme stykke.
Og tak for linket, men jeg ønsker ikke at iklæde sandheden politiske gevandter... man kan stadig ikke stemme om sandheden.
Og så endelig vil jeg blot lige fortælle at 'ekstreme synspunkter' ikke er den nødvendige modsætning til 'den almene holdning' - sæfølig kan man stemme om forførelsen. Tyskerne stemte jo osse på Hitler. Det var den almen opfattelse... var den ikke ekstrem, Kinamand?--Bojak 16. mar 2008, 15:38 (CET)

Kære Bojak. De argumenter du har fremført som mistænkelige omkring 11. september 2001 har ikke givet mig grund at undre mig over noget i den almindelige opfattelse af forløbet. Og det undre mig stadig hvorfor du mener en professor i teologi skulle have noget fornuftigt at bidrage med til opklaring af en forbrydelse. Som jeg tidligere har skrevet så ville en wikipedia skrevet i 1930'erne helt sikkert have indeholdt ting vi i dag vil opfatte som ekstreme men vi er jo at vi heldigvis er blevet klogere og bliver hele tiden klogere. Artiklen om 11/9 som den ser ud nu kan da også indeholde fejl man en gang i fremtiden vil undre sig over men det vil tiden vise. Kinamand 16. mar 2008, 17:44 (CET)
Kære Kinamand - prisværdigt lavmælt indrømmelse af at wikipedia ville ha holdt med Hitler.
Men at du ikke tror Griffin kan bidrage med noget er forhåndsbesluttet. Du har ikke tilkendegivet at ha læst hans alarmerende spørgsmål. Og i øvrigt er han osse forhenværende professor i filosofi. Han opstiller filosofiske overvejelser, ikke så meget tekniske. Fx overvejelser over de spørgsmål som Bush-regeringen dokumenteret ikke har svaret på. Og overvejelser over hvorfor mon.
Det er klart du ikke kan se når du sidder som to af de tre små aber og holder dig for ørerne og øjnene.
Kan du fx redegøre for denne lille hurtige liste som jeg skrev som svar til Sir48 (Thyge) 9. februar--Bojak 16. mar 2008, 18:48 (CET)
Kære Bojak. Netop fordi Griffin ikke har tekniske beviser men kun filosofiske overvejelser skal man ikke tillægge det den store betydning hvad han skriver. Det kan jo tænktes at han blot har en livlig fantasi. Ingen anerkendte medier tager Griffins overvejelser seriøs så hvorfor skulle wikipedia? Kinamand 16. mar 2008, 20:31 (CET)
kære Kinamand. LÆS Griffin før du ved noget om hans betydning. Det er ikke seriøst at nedgøre en saglig skribent når du ikke engang gider læse ham. men det er sæføli osse nemmere at fløjte og holde sig for øerene.
Griffin HAR tekniske beviser, men du lukker øjnene og råber som et barn;'du kan ikke se mig!'--Bojak 16. mar 2008, 22:07 (CET)
Kære Bojak. Du svarer ikke på mit spørgsmål: "Ingen anerkendte medier tager Griffins overvejelser seriøs så hvorfor skulle wikipedia?". Husk på at hvis han ikke relevant på wikipedia hvorfor skulle jeg så bruge tid på at læse noget af det han har skrevet? Jeg er her for at bidrage til opbygning af et leksikon og ikke for at opklare en forbrydelse. Ønske du at bidrag til at opbygge et leksikon eller er du kun her for at udbrede dit politiske budskab? Kinamand 17. mar 2008, 09:17 (CET)
Kære Kinamand. Anerkendte medier er sådanne som er styret af økonomi. Og krigsherrerne har vores økonomi i deres hule hånd. De neokonservative magthavere har den absolut største 'megafon' til at udråbe deres version af 'sandheden'. Det er den der gir dem magt. Og de bryder sig absolut ikke om troværdige forskere som Griffin, hvorfor han dæmoniseres. Læs lige denne artikel fra det 'anerkendte' medie Weekendavisen. Det er i sandhed "Syge Tanker", og det er altså den måde Griffin ikke tages seriøst på. Jeg ved ikke hvad du synes om det. Jeg klagede til Pressenævnet, men fik ikke medhold i at være klageberettiget så de ville slet ikke se på det. Det er 'anerkendt' medie. Vorherrebevares.--Bojak 17. mar 2008, 10:32 (CET)
Kære Bojak. Wikipedia bygger på anerkendte medier som kilder. Det er et fundamentalt princip her på wikipedia som du ikke kan lave om på selv om du synes at det er kejserens nye klæder. Hvis du ikke kan acceptere at det er reglerne her på wikipedia men fortsætter med at bidrage vil du bare spilde din og vores tid her. Kinamand 17. mar 2008, 13:02 (CET)
Kære Kinamand - det fremgår ikke om du læste denne anbefalede artikel fra det 'anerkendte' medie Weekendavisen. Det er i sandhed "Syge Tanker", eller om du er hævet osse over denne dokumentation. Du har din politiske holdning men prøver at fremstå objektiv og bneutral mens du 'pisker' mig med at jeg skal acceptere reglerne. Det er rørende--Bojak 17. mar 2008, 13:28 (CET)
Kære Bojak. Jeg har lige læst artiklen du anbefalede og må give dig ret i at journalisten Joakim Jakobsen går over stregen men jeg menes ikke at have set så groft sprogbrug i danske medier så der må være tale om en undtagelse og det kan ikke bruges til at konkludere at medierne i Danmark generelt er dårlige. Kinamand 17. mar 2008, 14:12 (CET)
Kære Kinamand, ja, den er det værste der er set, men desværre ikke nogen undtagelse i usaglig dæmonisering. Og jeg fik som ansvarlig for arrangementet ikke engang lov til at komme i dialog med bladets læsere. Det er altså 'den almene opfattelse'.
Prøv osse lige at se denne udveksling. Se hvad Kurrild-Klitgård, der i øvrigt som CEPOS-'ekspert' er fundet værdig til at være med til at udarbejde regeringens demokrati-kanon, smider af lort uden at kere sig om det saglige indhold i løkkegårds klumme.
Jeg takker for at du kommer mig lidt i møde og sætter dig ind i dokumentationen. Kunne det tænkes at du måske osse vil sætte dig lidt ind i hvad det er Griffin dokumenterer yderligere om 'den almene opfattelse'.
Disse bidder er dele af en samlet redegørelse om mit møde med denne dæmonisering. Og endda er den ikke fyldestgørende.--Bojak 21. mar 2008, 20:58 (CET)

WikiketteRediger

kære -- Danielle du henviser til wikikette.
her står:

 • Lad være med at ignorere spørgsmål.

Så jeg ønsker at du svarer på mit spørgsmål om ikke der er andre i diskussionerne med mig der kan fortjene en henvisning til wikikette, således fx din mand Wegge, der ikke er specielt behagelig eller omgængelig overfor folk han er politisk uenig med. Jeg har stillet en del spørgsmål som jeg ikke har fået svar på. Og når mine gentagne spørgsmål blev for ubehagelige at høre på... ja så blev jeg udelukket. Guud hvor dejlig wikikette fra Broadbeer. Og ingen administratorer læste på wikiketten men holdt bare kæft og var således medvidende om at wikiketten ikke gjaldt for behandlingen af mig.

Jeg kan se at min entre i dette wiki gik helt galt fordi jeg tillod mig at sætte spørgsmål ved en politisk tekst. Så fik jeg hundekoblet på nakken, og andre mere besindige administratorer orkede åbenbart ikke sætte sig ind i sagen, men fandt det vel lettest at pege på mig som den der lavede balladen.
Alle jeres venlighedsregler har jeg ikke oplevet meget til. Jeg blev stort set mødt med fjendtlighed og blev fra første linie i min artikel om FredsVagten tillagt ond tro.

 • Vær en behagelig og omgængelig med-forfatter.

Ja, netop... det kunne jeg osse godt tænke mig. Men jeg har stort set kun mødt ubehagelig sammenspisthed om en bestemt politisk holdning og en rigid fortolkning af neutralitetsreglerne.

 • Det er meningen at Wikipedia-artikler skal afspejle alle meninger om emnet.

JA - IKKE kun 'den almene opfattelse'.--Bojak 16. mar 2008, 17:00 (CET)

Kære Bojak. Da dine bidrag næsten udelukkende består af diskussionsindlæg og reklame for din demonstration så kan det vel ikke undre sig hvis folk bliver træt af at svare på spørgsmål fra dig? Wikipedia-artikler skal afspejle alle meninger om emnet men minoritetssynspunkter skal ikke have overvægt. Kinamand 16. mar 2008, 17:57 (CET)
kære Kinamand. Jeg diskuterer fordi jeg er rendt ind i en flok der IKKE gider/kan diskutere deres egne opfattelser, men gerne vil belære mig, uden at se bjælken i egne øjne.
Jeg ville meget gerne skrive artikler istedet, men det føles ikke velkomment fordi jeg er i politisk opposition til en række wiki-magthavere (administratorer) der kan blokere mig når de ikke kan få ret på anden måde.
Tillad mig at minde dig om at jeg IKKE ville give 9/11 artiklen en minoritetsovervægt... jeg ville såmænd blot sætte en POV. Thats all.
Og tillad mig så osse at gøre opmærksom på at ordet 'reklame' er meget ladet og kan bruges i flæng om det man ikke kan li, mens det er ok at 'reklamere' for 'den almene opfattelse'.
Og til jer andre - er I virkelig trygge ved at lade den politisk interesserede Kinamand føre ordet på wikipedias vegne?----Bojak 16. mar 2008, 18:49 (CET)
Kære Bojak. Er sandheden ikke snarere at du har svært ved at acceptere at andre ikke køber dine synspunkter. Der var jo bred enighed om at det var forkert at placere POV på artiklen da POV bruges når mindretalssynspunkt har overvægt i en artikel, hvilket tydeligtvis ikke er tilfældet. Kinamand 16. mar 2008, 19:45 (CET)
kære Kinamand igen.. Har du spurgt kineserne hvad de mener om 9/11? Det er dine fordomme der afgør hvad der er flertal og hvad der er mindretal.--Bojak 16. mar 2008, 22:09 (CET)
Mit indtryk er, at Kinamand har ret i sin seneste kommentar. Men hvad der er værre, Bojak: Du tror åbenbart, at vi har lov til at udtrykke vore egne meninger her. Det er totalt forfejlet. Vi skal skrive artikler, som anfører pålidelige kilder, som samtidig kan efterprøves af andre. Der er en hel del andre krav, som vi forgæves har forsøgt at gøre klart for dig med henvisning til wikipedias vejledninger, politikker og normer. Dem overtræder du hele tiden, så jeg tror, at det bedste råd til dig er at stoppe med yderligere bidrag. --Sir48 (Thyge) 16. mar 2008, 22:15 (CET)
kære Sir48 - hvordan kan jeg positivt ta imod dine ord når du ikke selv gør dit hjemmearbejde og skriver i overenssstemmelse med de regler du påkalder. Jeg forsøger at varetage en objektiv beskrivelse af 9/11 og FredsVagten, mens du påkalder dig den samme sandhed som Kinamand: Flertallet har ret! BASTA. Og det er vel at mærke det selvsupplerende Wikipedias administratorflertal. De blokerer når man fastholder sin ret ifølge reglementet. Og selv gjorde du ikke dit hjemmearbejde da du påstod af FredsVagtens grundlag var 'Uverificerbart politisk grundlag'. I undergraver jeres troværdighed med alt det her mudderkastning.
Osse wikipedianere kan godt li at få ros, står der i wikiketten. Tænk hvis I havde mødt min entre med anerkendelse fremfor omgående benspænd.--Bojak 16. mar 2008, 22:31 (CET)
Tænk, hvis du havde fulgt de første opfordringer til at sætte dig ind i, hvad der er tilladt på wikipedia. Så havde du vidst, hvad NPOV og POV er, og at man ikke skal skrive om noget, man er {{tætpå}}. Du har tydeligvis en mission, og det er al ære værd. Den er bare ikke i overensstemmelse med, hvad wikipedia er, så den må du fremføre i et andet forum. Det lader du desværre til ikke at forstå :-( Mvh --Sir48 (Thyge) 16. mar 2008, 22:58 (CET)
Ja, tænk hvis du osse reflekterede over at du river mig reglerne i næsen, mens du selv overskrider dem rask væk. Har du overvejet at jeg faktisk forstår reglerne, men finder at de administreres forkert. Denne diskussion ville jeg gerne føre, men fik det ene los i røven efter det andet af folk som Kinamand, Anders Wegge Jakobsen, dig, 85.82... der beskyldte mig for noget nær 'hellig krig'. Og så Broadbeer der sgu blokerede mig selvom jeg agerede efter min argumenterede opfattelse og IKKE øvede hærværk.
Prøv lige at se efter bjælken i dit og deres øjne.
Så skal jeg til gengæld indrømme at jeg har en tendens til at kalde en spade for en spade og ikke være videre diplomatisk i min måde at formulere mig på, specielt når jeg blir angrebet af magt fremfor ret. Til gengæld har jeg ret - hvilket pisser folk som Wegge af. Og du Sir48 vil heller ikke anerkende at 9/11-artiklen er ensidig og at du dømmer uden at ha sat dig ind i argumentationen. Du brokker dig i samme tråd længere nede over at du synes jeg påstår noget om dig, men jeg påviser at du tog mine ord ud af en kontekst der gav dem en anden mening, hvorfor jeg IKKE påstod det du sagde. Osse dér havde jeg ret. Men problemet er at her gælder ikke retten men magten - præcis som ude i samfundet hvor Fogh slipper afsted med at lyve landet i krig, men kan få domstolenes medhold til at folket ikke har retlig interesse i hvorvidt Folketinget og Statsministeren overholder Grundloven. Jeg indrømmer at enhver tendens til 'nyttig idioti' - altså at forsvare magtens stigende arrogance og overgreb på vore demokratiske rettigheder, pisser mig af og min evne til at være diplomatisk falder tilsvarende.--Bojak 17. mar 2008, 10:06 (CET)
Kære Bojak. Hvordan kan de være at du så ofte bruger personangreb i dine indlæg i stedet for saglige argumenter. Det er ikke underligt at du bliver blokeret når du har den attitude du har. Kinamand 17. mar 2008, 13:06 (CET)
kære Kinamand - hvilke personangreb kom jeg med FØR jeg blev blokeret? Kan du svare på det?
Og hvad fx med en bemærkning som "Måske var det en ide at starte en demonstration foran Christiansborg med navnet WikiVagten hvor du kræver at alle artikler i wikipedia skal være i overenstemmelse med dit syn på verden. :-) Kinamand 26. feb 2008, 16:31 (CET)"
Jo, jeg ser godt smiley'en, men den som kun tar spøg for spøg...
Og hvornår blir 85.82.215.23 blokeret... hvis mine 'personangreb' kalder på dette. Kan du osse svare på det?--Bojak 17. mar 2008, 13:24 (CET)
Kære Bojak. Du skriver generelt ikke pænt om andre brugere på wikipedia og så er det ret ligegyldigt om det var nogle andre der begyndte. Jeg er ikke administrator så jeg har ikke fordybet mig i om reglerne for blokering har været overholdt i alle tilfælde men du har selv indbudt til at andre bliver sure på dig og ikke gider diskutterede med dig med din attitude. Kinamand 17. mar 2008, 13:48 (CET)
Kærte Kinamand. Jeg har indrømmet en vis hang til at være direkte. Det er mere indrømmelse end andre i debatten med mig har leveret... hørte jeg nogensinde fra Wegge da han anklagede mig for at lægge ham ord i munden - og jeg kunne påvise at jeg ikke havde gjort det, da han ikke havde udtrykt sig som han mente.
Og blandt mine direktheder har jeg osse afsløret en vis foragt for sammenblandingen af dumhed og magt.
Har du konkrete eksempler på at jeg ikke skriver pænt om andre - ikke mindst i forhold til hvordan andre skriver til/om mig.
Se nu fx Danielle som holdt op med at svare mig efter at hun havde belært mig om wikikette, men ikke gider svare på om hendes egen mand Wegge ikke er værdig til kritik efter denne norm. Nej blokere mig - det kan hun, men følge sin egen norm, det kan hun ikke. Hvad pænt synes du jeg skal skrive om hende?
Og hvad med dette spørgsmål: hvornår blir 85.82.215.23 blokeret? som er nævnt ovenfor. Du er ikke administrator - okay, men det er der andre der er som har været med til at slå mig oveni hovedet
Efter at du er begyndt at behandle mig venligt og sagligt, behandler jeg så ikke osse dig venligt og sagligt?
Så hvis du er interesseret i at jeg skal forstå, så kræver det lidt nærmere eksemplificering og ikke kun slig overordnet generalisering... der jo let kan være udtryk for selektiv perception.--Bojak 21. mar 2008, 21:11 (CET)

Kære Bojak, du er simpelthen for langt ude. Jeg har ikke fulgt med i "din sag" her på wikipedia, jeg har slet ikke på noget tidspunkt taget stilling til dine holdninger, eller andres for den sags skyld, i forbindelse med de diskussioner du har været involveret i. Jeg observerede at du mange gange talte nedladende til og om andre, det accepterer vi ikke, jvf. wikikette, derfor blev du blokeret. Jeg har ikke tænkt mig at gøre yderligere i denne sag, jeg har gjort det jeg ville: gjort dig opmærksom på at du skal tale pænt til os andre, også selvom du bliver ophidset i diverse diskussioner. Som svar på dit spørgsmål: Wegge har ikke kaldt dig "dummernik", et ord du selv har brugt gentagne gange om andre her! Hvis din hukommelse skulle svigte kan du jo f.eks. følge de links jeg har skrevet her længere oppe på siden. Tilsyneladende føler du dig stødt over at jeg ikke svarede på dit spørgsmål tidligere, men jeg har altså et liv udenfor wikipedia, der er vigtigere for mig. -- Danielle 22. mar 2008, 14:02 (CET)

Kære Danielle der står i wikikette at man skal svare på spørgsmål. Din kære mand har beskyldt mig for noget jeg ikke har gjort og talt nedladende, men nægter at berigtige. Tror stadig han har autoritet til at belære mig. Hvad synes du jeg skal kalde ham... ? Du har ikke 'fulgt med i min sag'... men ikke desto mindre synes du det er mig der er for langt ude. Fint flot--Bojak 24. mar 2008, 00:00 (CET)
Sikke du kan henvise til wikikette. Der står også: Vær høflig, Vær en behagelig og omgængelig med-forfatter og Tilgiv og glem uoverensstemmelser, det vil jeg så gerne opfordre dig til. Jeg opfordrer så Wegge til at svare dig på det spørgsmål du tilsyneladende har stillet ham, men som er gået hen over hovedet på ham. Så kan det måske være at vi kan komme tilbage til det væsentlige, nemlig skrive en encyclopædi? Dette er mit sidste ord i denne sag. -- Danielle 24. mar 2008, 08:45 (CET)
Det vil være ulig meget nemmere, hvis Bojak ville indse at han ikke har krav på at få ret, bare fordi han kræver det. Det der er sagens kerne, er at Bojak lægger mig ord i munden efter en tastaturmæssig fortalelse, som jeg korrifgerer i første øjeblik jeg bliver klar over den. Alle er i stand til at indse hvad jeg mente, men Bojak mener at det her er en klub for pedanter. Derfor kræver han at jeg giver ham ret i noget der er usandt. Det kan jeg af gode grunde ikke gøre. Da det ikke lader til at være muligt at føre en konversation med ham, har jeg indtil nu undladt at svare. Det vil jeg også gøre fremover. -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 24. mar 2008, 08:50 (CET)

Gentagelse for Wegges historiske opfattelseRediger

Wegge er ikke i stand til at indrømme sin fejltagelse og Danielle er ikke i stand til at at indrømme at Wegge ikke overholder wikikette. Og så blir jeg i øvrigt ikke mødt med megen høflighed, men det virker fortsat som om det kun er mig der skal overholde wikikette. Helt ærligt, du har malet dig op i et hjørne Danielle med din ensidighed.
Derefter påstår Wegge herover at det var en tastaturmæssig fortalelse, som jeg korrifgerer i første øjeblik jeg bliver klar over den. Alle er i stand til at indse hvad jeg mente, men Bojak mener at det her er en klub for pedanter. Derfor kræver han at jeg giver ham ret i noget der er usandt.
Dels drejede det sig altså om at Wegge anklagede mig for at lægge ham ord i munden, og pedanteriet opstod fordi han ikke ville indrømme sin fejltagelse. Det er muligt jeg er pedantisk, men Wegge er ikke mindre pedantisk. I dette miljø, hvor jeg er alene, vil jeg ikke acceptere at blive stemplet med misforståelser, derfor må jeg være pedantisk og bevise min ret. Og jeg har såmænd ikke nogen illusioner om at kammeratskabet her kan indse det, men jeg må således for en ordens skyld foretage et resume af den diskussion der henvises til. Og jeg ved ikke om der er nogen der kan se Wegges korrigering i første øjeblik <han> bliver klar over den. Jeg kan ikke. Jeg vidste ikke hvad han mente, jeg vidste hvad han skrev, og jeg var i god tro når jeg troede vi var enige om at 85.82's indlæg var nonsens (det var før jeg rigtig kendte Wegges selvopfattelse).

RESUME
Wegge 16/2 17:16 Ovenstående signerede indlæg er også nonsens.

Bojak 16/2 17:46 Tak Wegge, jeg konstaterer at vi er enige om at 85.82.215.23's indlæg er nonsens.
Wegge 16/2 18:54 Bojak, hvis du vil tages seriøst, holder du op med at lægge mig ord i munden, aldeles omgående. Det var dit indlæg jeg betegnede som nonsens, og det har du simpelthen ingen undskyldning for ikke at have forstået
Bojak 16/2 21:48 Wegge du glemmer åbenbart hvad du selv skriver... lad mig citere dig i dit sidste indlæg herover: "Ovenstående signerede indlæg er også nonsens"... hvordan tolker du det lille ord "også" i sætningen?
Hockeyindustrien 16/2 21:54 Hey. Også skal tolkes som "du siger at indlæg nummer 1 er nonsens, jeg siger at indlæg nummer 2 også er nonsens".
Bojak 1672 21:57 JA - netop!... bortset fra at du Hockeyindustrien vel ikke kan vide hvad Wegge har ment (?)
Henrik Romby 16/2 22:01 ... det kan jeg vide fordi at Wegge har uddybet det på IRC
Bojak 16/2 22:27 Hvis jeg skulle udtrykke det Hockeyindustrien prøver at påvise ville jeg ikke ha brugt det lille ord "også". Eller sagt på en anden måde: Wegge's fremhævede opfordring er grundløs: jeg har IKKE lagt ham ord i munden.
Wegge 16/2 23:04 Bojak, du har tabt argumentationen. Du har opgivet at fremføre konkrete argumenter, men kaster dig ud i lingvistiske spidsfindigheder. Det står dig frit for, men det er ikke det der giver dig respekt her. Artiklen om IRC besvarer iøvrigt dit spørgsmål.
Bojak 16/2 23:41 Er du i stand til Wegge at indrømme at jeg IKKE lagde dig noget i munden hvorfor du altså skylder mig en indrømmelse...
Wegge 16/2 23:49 Hvorfor skulle jeg "indrømme" noget usandt? Jeg ved hvad jeg mente, og det indebar ikke at give dig ret.
Bojak 18/2 21:37 Ja, du ved nok hvad du 'mente', men det var ikke det du skrev, og det var det du skrev jeg 'lagde dig i munden'

--Bojak 26. mar 2008, 20:49 (CET)

Denne "diskussion" har nu kørt et godt stykke tid og den fører vist ingen steder. --Morten 26. mar 2008, 22:04 (CET)
det har du ret i Morten... men du tager ikke stilling til substansen - at jeg er alene med sandheden op mod magten--Bojak 26. mar 2008, 22:25 (CET)
Hvis du nu lige læste det igennem ville du måske se, at du tager fejl.. Jeg ved ikke om det er muligt at læse det så ensporet som du gør, men hvis du nu læser hvad der faktisk står, så kunne det være at meningen stod klarere. --Hockeyindustrien 26. mar 2008, 22:31 (CET)
kære Henrik
når jeg nu har brugt energi på at greppe og udvælge teksten, tror du så ikke jeg har læst den igennem. Og hvis du nu istedetfor at fremføre opfordringer uden at udpege de detaljer du mener er gået min opmærksomhed forbi, argumenterede ordentlig for din påstand, så var det da muligt at jeg kunne se du har ret. Som det er nu står dine påstande og blafrer udokumenteret og det kan jeg altså ikke bruge til noget.
Du er selv nævnt i mit resume fordi du osse medio februar ville vise mig at jeg tager fejl, men da brugte du heller ikke den store argumentation (som jeg viser her ovenfor). Forklar mig på hvilken måde ordet også IKKE sidestiller de to indlæg, som jo er Wegges og din pointe. --Bojak 27. mar 2008, 15:48 (CET)
Jeg prøver at redde en misforståelse ved at forklare dig, at Wegge ikke mente at det usignerede indlæg var nonsens, men at dit indlæg var nonsens. Hvis du nu ser på min rolle i det her, så var den at jeg ville prøve at forklare dig, hvad der egentlig mentes, og at jeg på intet tidspunkt er gået ind i din krig mod krige og forklaringer på nogen som helst side. Jeg står ganske udenfor og kan se det med andre øjne. Derfor ville jeg påpege den misforståelse, du var kommet ud i. Jeg er ked af, at du efterhånden ser alle, der skriver encyklopædi som fjender. --Hockeyindustrien 27. mar 2008, 16:08 (CET)
kære Henrik - jeg opfatter dig ikke som fjende, jeg siger blot at jeg ikke blir klogere af at du postulerer at jeg ikke har forstået det rigtigt, når du ikke dokumenterer din påstand.
Min pointe er fortsat at Wegge ikke udtrykte sig i overensstemmelse med hvad han åbenbart mente og derefter med fed skrift, men fejlagtigt, påpegede at jeg skulle ikke lægge ham ord i munden. Og han har ikke siden været tilbøjelig til at indrømme at jeg havde belæg for at forstå ham som jeg gjorde, hvorfor hans beskyldning var grundløs.
Dette VIL han ikke indrømme, men fortsatte med at nedgøre mig.
Jeg blir ikke tilfredsstillet af at du i denne sag prøver at følge Wegges handling op med at han mente noget andet. Du har heller ikke påvist at jeg skulle ha opfattet det han faktisk skrev forkert. Så hvis du vil redde en misforståelse synes jeg du skulle prøve at se på Wegges aktivitet.
Jeg har IKKE mødt wikikette herinde, men får at vide at det er mig der er noget galt med. Det holder ikke Henrik. Prøv lige engang at se det fra min side: jeg er beskyldt for noget jeg ikke har gjort.
Så jeg ved ikke hvem der er ensporet--Bojak 27. mar 2008, 19:44 (CET)

Træk lige vejret..Rediger

Hej!

Den ovenstående diskussion bør slutte meget snart, da den er ikke konstruktiv. --Palnatoke 27. mar 2008, 16:10 (CET)