C.A. Christensen

Carl Andreas Christensen (15. oktober 1906 i Toftlund11. maj 1989) var en dansk historiker med speciale i dansk middelalder. Han var en af de ledende kræfter bag udgivelsen af kildesamlingen Diplomatarium Danicum og oversættelsen til dansk, Danmarks Riges Breve.

UddannelseRediger

C.A. Christensen blev konfirmeret i 1920 og kom i lære i faderens tømrerforretning, men sprang fra og gennemførte i stedet et studieforløb i København, hvilket afsluttedes med studentereksamen (privat dimitteret) i 1926. Året efter besvarede han en prisopgave om Danmarks lokalstyrelse omkring 1600, fik accessit og blev mag.art. i historie i 1933.

VirkeRediger

C.A. Christensen forfattede flere afhandlinger, den første af disse var Nedgangen i Landgilden i 14. Aarhundrede, som fulgtes af andre, ofte med Sønderjylland som emne. I 1934 blev han medarbejder ved udgivelsen af samlingen af latinske middelalderdiplomer, og dette skulle blive hans livsopgave uden, at han derved forsømte sit engagement i anden historieforskningsmæssig sammenhæng. I de første år bestod hans arbejde i at opspore de originale dokumenter, få dem afskrevet og om muligt få fastlagt deres stemma, det vil sige deres oprindelseshistorie og indbyrdes sammenhæng. Første bind af diplomatariet udkom i 1938. Han har en stor del af æren for, at arbejdet med diplomatoriet fortsatte under og efter 2. verdenskrig.

TillidsposterRediger

C.A. Christensen blev i 1939 indvalgt i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og i 1950 i Selskabet til udgivelse af kilder til Danmarks historie. For sidstnævnte stod han blandt andet for den komplette udgivelse af Roskildebispens Jordebog fra omkring 1370. I 1960 blev han indvalgt i Kungliga samfundet för utgivande av handlinger rörande Skandinaviens historia, i 1961 i Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, i 1968 i Landbohistorisk Selskab og i 1969 i "ødegårdsudvalget" (et videnskabeligt udvalg til udforskning af danske ødegårde i senmiddelalderen), hvor han medvirkede ved Hornsherredundersøgelsen, udgivet i 1977. Han var Ridder af Dannebrog.

ForfatterskabRediger

På internettetRediger

NekrologRediger

KilderRediger