Carl Friedrich von Saldern

Carl Friedrich von Saldern (28. marts 1719 i Aabenraa8. januar 1770 i Slesvig by) var en dansk officer, bror til Caspar von Saldern.

Han var søn af Friedrich von Saldern og Anna Maria Kamphøvener. 1752 blev han sekondløjtnant i Dronningens Livregiment, 1759 kaptajn i slesvigske infanteri regiment, afskediget af dansk tjeneste 5. maj 1762 og dernæst oberst i russisk tjeneste. 20. april 1769 blev han dansk generalmajor med 500 rigsdaler i årlig gage, men døde allerede året efter.

KilderRediger

  • Aage Friis, Bernstorffske Papirer. Udvalgte Breve og Optegnelser vedrørende Familien Bernstorff i Tiden fra 1732 til 1835, bind II, s. 44, nr. 1509. Online
  • Slægtsside