Carl Hieronimus Gustmeyer

dansk handelsmand (1701-1756)

Carl Hieronimus Gustmeyer (døbt 9. juni 1701 i Stralsund – begravet 28. december 1756 i København) var en dansk handelsmand.

Han var søn af stadsvejer Georg Gustmeyer og tog 1740 borgerskab som groshandler i København, hvor han drev en stor veksel- og tømmerforretning og lagde grunden til et handelshus, der i størstedelen af et århundrede hørte til de mest kendte i hovedstaden. Af sine standsfæller hædredes han med tillidsposterne som revisor ved Banken og 1. direktør ved Det kgl. oktroierede islandske Kompagni. Efter Gustmeyers død i december 1756 fortsattes handelen af hans enke, Catharina f. Sprich (ca. 1710 – begravet 16. december 1773), der navnlig i stadig større omfang besørgede betydelige tømmerleverancer til Marinen. De var blevet gift 3. oktober 1742 i Sankt Petri Kirke. Hun gik i kompagni med sin søster- og svigersøn Frederik Bargum og deltog med ham i oprettelsen af Det kgl. oktroierede guineiske Kompagni 1765.

Da hun døde i december 1773, fandt sønnen Frederik Ludolf Gustmeyer, der under hendes sygdom af Frederik Bargum var blevet hjemkaldt fra Hamborg og på sammes tilskyndelse var indtrådt i firmaet, boets tilstand i stor uorden og måtte begynde med at gøre opbud, mens Bargum forlod landet. Under de heldige konjunkturer i slutningen af det 18. århundrede arbejdede Gustmeyer sig dog senere op til en af byens rigeste mænd, førte et stort hus i sin anselige ejendom (senere den Adlerske Gård) ved Gammel Strand og døde som medlem af Grosserersocietetet og svensk konsul 1804, medens familienavnet med hans søn, der døde i trange kår, udslukkedes af vor handelsverden.

Han er begravet i Helligåndskirken.


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=https://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.