"^" omdirigeres hertil. For det musikalske accenttegn, der kan se se således ud, se accent (musik).
Tegnsætning

apostrof ( ' ) ( )
bindestreg ( - ) ( )
citationstegn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) m.fl.
kolon ( : )
komma ( , )
mellemrum (   )
parenteser ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( 〈 〉 )
punktum ( . )
semikolon ( ; )
skråstreg ( / )
spørgsmålstegn ( ? )
tankestreg ( ) ( ) ( ) ( )
udeladelsesprikker ( ) ( ... )
udråbstegn ( ! )

Andre typografiske tegn

asterisk ( * )
bundstreg ( _ )
obelisk ( † ‡ )
gradtegn ( ° )
lighedstegn ( = )
lodret streg ( | )
mindre end-tegn ( < )
nummertegn ( # )
og-tegn ( & )
omvendt skråstreg ( \ )
primtegn ( )
punkt ( med mere )
snabel-a ( @ )
større end-tegn ( > )
tilde ( ~ )

Andre specialtegn

afsnitstegn ( )
cirkumfleks ( ^ )
copyrightmærket ( © )
dollartegn ( $ )
eurosymbol ( )
forklaringstegn ( ɔ: )
generisk valutategn ( ¤ )
paragraftegn ( § )
procenttegn ( % )
pundtegn ( £ )
varemærke ( ® ) ()

Cirkumfleks[1][2][3] (lat. circumflexus "bøjet rundt") er et accenttegn, der ligner et lille tag over bogstavet (f.eks. â) eller en bølgelinje ( ~, tilde) over bogstavet (f.eks. ã).

Cirkumfleksen sættes normalt over en vokal for at vise, at den udtales med en anden kvalitet end den ikke-accentuerede vokal, eller for at angive at stavelsen udtales med en særlig tone.

Tegnet benyttes bl.a. i fransk, græsk, italiensk, kasjubisk, rumænsk, slovakisk, vietnamesisk, portugisisk, esperanto og japansk skrevet med latinske bogstaver.

  • græsk (oldgræsk) angiver cirkumfleks (περισπωμένη προσῳδεία), at den musikalske accent stiger og falder inden for den samme stavelse i modsætning til accent aigu, der betegner en uophørt stigning: οἶκοι / oĩkoi "huse" ~ οἴκοι / oíkoi "hjemme". På græsk (nygræsk) er disse toneforskelle opgivet, og man skelner derfor normalt ikke længere mellem akut, gravis og cirkumfleks i skriften.
  • fransk betegner cirkumfleks (accent circonflexe) som regel, at et oprindeligt (latinsk) s er faldet bort , f.eks. bête "dyr" < latin bestia, hôte "vært, gæst" < latin hospis.
  • esperanto sættes der et cirkumflekslignende tegn (ĉapeleto) over visse konsonanter: ĉ (tsj), ĝ (dzj), ĥ (hh), ĵ (zj), ŝ (sj).
  • På de oldindiske sprog sanskrit og pāli i transskription til det latinske alfabet angives en lang vokal ofte med cirkumfleks i stedet for overstillet streg (fx ā), fordi tegnet ^ umiddelbart er tilgængeligt på tastaturet. Der skrives altså pâli i stedet for pāli.[4]

Andre anvendelser

redigér

Kildehenvisning/Reference

redigér