Tegnsætning

apostrof ( ' ) ( )
bindestreg ( - ) ( )
citationstegn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) m.fl.
kolon ( : )
komma ( , )
mellemrum (   )
parenteser ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( 〈 〉 )
punktum ( . )
semikolon ( ; )
skråstreg ( / )
spørgsmålstegn ( ? )
tankestreg ( ) ( ) ( ) ( )
udeladelsesprikker ( ) ( ... )
udråbstegn ( ! )

Andre typografiske tegn

asterisk ( * )
bundstreg ( _ )
obelisk ( † ‡ )
gradtegn ( ° )
lighedstegn ( = )
lodret streg ( | )
mindre end-tegn ( < )
nummertegn ( # )
og-tegn ( & )
omvendt skråstreg ( \ )
primtegn ( )
punkt ( med mere )
snabel-a ( @ )
større end-tegn ( > )
tilde ( ~ )

Andre specialtegn

afsnitstegn ( )
cirkumfleks ( ^ )
copyrightmærket ( © )
dollartegn ( $ )
eurosymbol ( )
forklaringstegn ( ɔ: )
generisk valutategn ( ¤ )
paragraftegn ( § )
procenttegn ( % )
pundtegn ( £ )
varemærke ( ® ) ()

Primtegnet (′, Unicode U+2032, &prime;) er et symbol, der primært bruges til diverse matematiske notationer:

Et dobbelt primtegn (″, Unicode U+2033, &Prime;) er ækvivalent med to primtegn og bruges til tilsvarende formål:

Som en udvidelse til ovenstående symboler bruges trippelt primtegn (‴, Unicode U+2034) og kvadrupelt primtegn (⁗, Unicode U+2057) ofte til at betyde henholdsvis tredje og fjerde afledt af en funktion. (Disse tegn kan ikke vises af alle browsere og i alle tegnsæt).

For at undgå, at man ved den n-te afledte skal tælle n primtegn, anvender man ofte notationen f(n)(x). Dette er også matematisk anvendeligt, hvis n skal betragtes abstrakt som en variabel.

Historie

redigér

Navnet primtegn kommer af den engelske betegnelse, prime.

Tidligt i det 20. århundrede læste man notationen x′ som x prime, men det var nu blot i betydningen x primær, hvor x″ tilsvarende udtaltes x second – altså x sekundær. Det henviste altså blot til, at x′ var den primære afledte af x. Først senere, i 1950'erne og 1960'erne, begyndte man at bruge betegnelsen om det apostrof-lignende tegn alene.

På dansk læses x′ normalt x mærke, og x″ udtales x dobbeltmærke. Tegnet ′ kan derfor også kaldes mærke.

Ikke-matematisk brug

redigér

I andre sammenhænge bruges primtegnet også:

  • Primtegnet bruges ved translitteration af nogle sprog, for eksempel russisk, til at angive palatalisering.
  • I fysisk notation bruges primtegnet ofte til at angive resultatet efter en bestemt begivenhed har fundet sted. For eksempel vil vA' (udtale: v a mærke) ofte bruges til at angive hastigheden af objektet A efter en bestemt begivenhed.
  • Primtegnet bruges også i molekylær biologi til at angive positionen af kulstof på et sukker-molekyle – deoxyribose eller ribose.
  • Ved plane vikler kan primtegn benyttes til angivelse af bueminutter og dobbelt primtegn til buesekunder som underinddeling af grader (°).[1] Eksempelvis er 15,51° det samme som 15°30′36″.

Andre tegn

redigér

Primtegnet skal ikke forveksles med apostrof (', Unicode U+0027) eller med accent aigu (´, Unicode U+00B4). Ligeledes skal dobbelt primtegn ikke forveksles med citationstegn (", Unicode U+0022).

Hvis tegnsættet ikke inkluderer primtegnet eller det dobbelte primtegn (som det for eksempel er tilfældet i ISO 8859-1), vil man som oftest anvende almindelige apostroffer eller citationstegn som erstatning, eventuelt skrevet med kursiv.

Referencer

redigér
  1. ^ Bureau International des Poids et Mesures, Le Système international d’unités (SI) / The International System of Units (SI), 8th ed. (Sèvres: Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre, 2006‑05), s. 124, ISBN 9282222136.