Tegnsætning

apostrof ( ' ) ( )
bindestreg ( - ) ( )
citationstegn ( ‘ ’ ) ( “ ” ) m.fl.
kolon ( : )
komma ( , )
mellemrum (   )
parenteser ( ( ) ) ( [ ] ) ( { } ) ( 〈 〉 )
punktum ( . )
semikolon ( ; )
skråstreg ( / )
spørgsmålstegn ( ? )
tankestreg ( ) ( ) ( ) ( )
udeladelsesprikker ( ) ( ... )
udråbstegn ( ! )

Andre typografiske tegn

asterisk ( * )
bundstreg ( _ )
obelisk ( † ‡ )
gradtegn ( ° )
lighedstegn ( = )
lodret streg ( | )
mindre end-tegn ( < )
nummertegn ( # )
og-tegn ( & )
omvendt skråstreg ( \ )
primtegn ( )
punkt ( med mere )
snabel-a ( @ )
større end-tegn ( > )
tilde ( ~ )

Andre specialtegn

afsnitstegn ( )
cirkumfleks ( ^ )
copyrightmærket ( © )
dollartegn ( $ )
eurosymbol ( )
forklaringstegn ( ɔ: )
generisk valutategn ( ¤ )
paragraftegn ( § )
procenttegn ( % )
pundtegn ( £ )
varemærke ( ® ) ()

Tilde[1][2][3][4] ( ~ ) er et typografisk symbol. Tegnet stammer fra det latinske titulus, der betyder titel, og blev oprindeligt kun brugt i forbindelse med andre bogstaver som et accenttegn. Tegnet bruges dog i dag også som et selvstændigt tegn.

I sprog

redigér

Tilde anvendes i spansk og portugisisk. I spansk skrives tilde over bogstavet n ( ñ ) for at vise en særlig udtale af bogstavet. Lyden minder om nj. Eksempelvis skal España udtales Espanja. I portugisisk skrives tilde over bogstaverne a ( ã ) og o ( õ ) for at markere at vokalen er nasal. Den bliver i praksis anvendt ved ãe, ão, õe.

I typografi

redigér

En variant af tilden – nemlig den svungne tankestreg – bruges i typografi. Se tankestreg for info herom.

I matematik

redigér

Ækvivalens

redigér

I matematikken bruges tilden til at udtrykke ækvivalens mellem to størrelser. For eksempel læses x ~ y som x er ækvivalent med y (hvilket er væsensforskelligt fra x er lig y).

Approksimation

redigér

I matematikken har man også en dobbelt tilde, der faktisk er et bølget lighedstegn. Dette betyder approksimation. For eksempel kan man skrive π ≈ 3,14 i betydningen at pi er cirka lig 3,14. Der findes også et trippelt, bølget lighedstegn (≋), der betyder kongruens.

I almindeligt sprog bruges den almindelige tilde i nogle sammenhænge på samme måde, hvor det bruges som en approksimation. For eksempel kan man skrive, at det er ~10 grader i betydningen, at det er cirka 10 grader.

Negation

redigér

I logik bruges tilden til at indikere negation. Således betyder ~p altså ikke p.

I datalogi

redigér

Den enkeltstående tilde findes i ASCII-tegnsættet som tegn nummer 126 og repræsenteres i Unicode som U+007E.

Tilden har desuden er lang række betydninger indenfor forskellige programmeringssprog, computerteknologier (såsom regulære udtryk) og operativsystemer.

Kildehenvisning/Reference

redigér