Danmarks amter (1793-1970)

dansk forvaltningsenhed (1793-1970)


Med kongelig resolution af 4. september 1793 blev der gennemført en større amtsreform. Resultatet blev i første omgang 19 amter; 9 i Nørrejylland (dvs. Jylland nord for Sønderjylland), 2 på Fyn og 6 på Sjælland. Bornholm og  Lolland-Falster kom hver til at udgøre ét amt. Den nye amtsinddeling blev bekendtgjort ved en såkaldt rentekammerplakat i 21. juni 1794. Men det tog omkring 16 år at få den gennemført, og der kom senere ændringer, bl.a. blev Roskilde Amt delt i 1808 mellem Frederiksborg Amt og Københavns Amt, ligesom Århus Amt blev delt, så Skanderborg Amt opstod. Efter genforeningen i 1920 opstod de fire Sønderjyske amter.

Amtsinddeling 1794-1970
Amtsinddeling 1794-1970
For alternative betydninger, se Danmarks amter. (Se også artikler, som begynder med Danmarks amter)

Liste over Danmarks amter, som de eksisterede i perioden 1793-1970:


Ændringer i løbet af perioden

redigér
  • Roskilde Amt var en del af Københavns Amt i tiden 1808-1970. Fra 1842 til 1970 var det delt i to amtskredse med hver deres amtsråd men med fælles amtsmand.[1]
  • Skanderborg Amt var en del af Århus Amt i perioderne 1778-1824 og igen fra 1867-1942.[2]
  • Galten Herred overføres fra Århus til Randers Amt.
  • Nim Herred overføres fra Vejle til Århus Amt. (Skanderborg Amt)
 
Danmarks administrative inddeling i 1945
  • Vrads Herred overføres fra Ringkøbing til Århus Amt. (Skanderborg Amt)
  • Hids Herred overføres fra Århus til Viborg Amt.
  • Åbenrå og Sønderborg amter lægges sammen

Referencer

redigér
  1. ^ Ordenshåndhævelse, forbrydelse og straf i Roskilde i årtierne omkring forrige århundredeskifte af Jørgen Vogelius. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 2018. S. 1-2.
  2. ^ Stiftamtmænd og amtmænd http://www.kb.dk/e-mat/dod/130001660633.pdf, hentet 21. september 2019.

Litteratur

redigér